over ons

Meer weten?

Wilt u meer weten over wie wij zijn en wat wij doen? Lees dan eens ons ondernemingsplan of jaarbericht bij Documenten & Publicaties.

 

 

Wij bieden goed en betaalbaar wonen in de sociale huursector. We richten ons daarbij met name op mensen met een lager inkomen of een bijzondere woonvraag. Het gaat ons niet alleen om het huis. Wij leveren ook een bijdrage aan de woonomgeving en de leefbaarheid. Onze kernwaarden zijn: actief, betrokken en solide.

Wij bezitten ongeveer 4.800 woningen in het Westerkwartier van Groningen. Daarmee zijn we een middelgrote plattelandscorporatie.  

Onze visie

Wold & Waard huisvest mensen met lagere inkomens en mensen met een bijzondere woonvraag, zoals mensen met een beperking of zorgvraag. In het Westerkwartier beschikken we over een sociale woningvoorraad die past bij de vraag. Voor ieder dorp hebben wij een actuele vastgoedvisie die richting geeft aan onze beslissingen. Onze woningen hebben voldoende kwaliteit: ze hebben geen gebreken, zijn netjes en veilig. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de betaalbaarheid en duurzaamheid van onze woningen. De woonlasten van onze huurders zijn niet hoger dan nodig.

De nieuwe Woningwet schrijft voor dat corporaties moeten beschikken over een Bestuursvisie. Deze kunt u hier bekijken.

 
Meer weten?

Wilt u weten wat we nog meer doen? Kijk dan eens bij projecten over (gerealiseerde) nieuwbouw of groot onderhoud. Of kijk bij producten & diensten om te lezen wat wij doen op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid of energiebesparing. Uiteraard kunt u ook veel informatie vinden in ons ondernemingsplan of jaarverslag, te vinden bij documenten & publicaties.