Wonen met energie

Project voor de komende jaren: energieneutrale woningen

Wold & Waard gaat in 2018 ongeveer 40 woningen renoveren. De aanpassingen in en aan de woningen zorgen ervoor dat het Nul-Op-de-Meter (NOM) woningen worden. Zonnepanelen wekken energie op die nodig is om de woning te verwarmen en warm water te leveren. Én om voldoende energie te hebben voor het dagelijkse huishouden. Deze 40 woningen vormen de start van een groot project om in de komende 30 jaren al onze woningen te renoveren.

 

Wat is de laatste stand van zaken?

Wij hebben een aantal woningblokken in het Wes­terkwartier uitgezocht die mee kunnen doen aan de start met 40 woningen. Bewoners van de blokken worden in december en januari persoonlijk benaderd. Als alle bewoners in een blok samen met ons de uitdaging aan willen gaan, voeren we de renovatie uit.

Wat houdt meedoen in?

Huurders die meedoen betrekken we actief bij het hele re­novatieproces. Ook bij het maken van keuze als bijvoorbeeld: welke aan­nemer gaat bouwen en hoe wordt de woning opgeleverd. Het project is nieuw; nieuw voor ons en nieuw voor huurders. Daarom starten we met een klein aantal woningen. We willen van elkaar en met elkaar leren wat de beste manier is om dit soort renovaties uit te voeren.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de woningen worden verschillende aanpassingen aangebracht:

  • We plaatsen een geïsoleerde nieuwe gevel voor de bestaande gevel.
  • Er komt een nieuw dak met zonnepanelen.
  • In de woning installeren we een warmtepomp voor het verwarmen van de woning.
  • En er komt een warmte-terugwin-ventilatie systeem.
Wat kost het?

Wold & Waard betaalt de renovatie. Het kost huurders niets en de lasten voor huur en energie blijven gelijk. Uit bere­keningen blijkt zelfs dat bij gemiddeld energieverbruik de maandelijkse kosten lager worden. We vragen van de deelnemers aan de pilot een positieve, kritische, open en actieve houding. Meedoen betekent ook mee­denken en meepraten, problemen en risico’s signale­ren en tijd steken in overleg en bijeenkomsten.

De betaling voor energie verandert

Bewoners zijn gewend om de energienota aan de energiele­verancier te betalen. Dat verandert als de woning NOM is. Bewoners betalen aan Wold & Waard een zogenaamde Ener­gie Prestatie Vergoeding (EPV). Ze zijn  niet duurder uit, maar krijgen wel een zeer zuinige woning.

Nul-Op-de-Meter betekent niet per se ‘Nul op de rekening’. Dat is bij gemiddeld energiege­bruik wel het geval, maar hangt af van hoe er wordt omgegaan met de opgewekte energie. De één is zuinig en krijgt geld terug, de ander verbruikt meer en moet bijbetalen.

Heeft u vragen?

Arjen Bikker is onze woonconsulent Wonen met Energie. U kunt hem bereiken op 0594 - 51 21 61. Of stuur een mail naar info@wonenmetenergie.nl.