Verduurzamen woningen in 2020

In 2019 hebben we 48 woningen gerenoveerd naar Nul-Op-de-Meter. Het betrof een proef in 4 dorpen samen met 4 aannemers. Op basis van de ervaringen uit de proef hebben we nieuwe plannen gemaakt voor 2020.  Geen renovaties naar NOM, maar andere aanpassingen waarmee we nog steeds de doelen van 2050 gaan halen. 

Duurzame maatregelen die minder kostbaar zijn

Al tijdens de proef bleek dat renovaties naar NOM te duur zijn. Maar we willen wel dat in 2050 al onze woningen CO2-neutraal zijn. We hebben dan ook gezocht naar andere manieren om dat doel te bereiken. En dat blijkt mogelijk.
We blijven flink inzetten op isolerende maatregelen, alleen een tikje minder zwaar dan bij NOM-renovaties:

  • Er komt een nieuw dak met zonnepanelen
  • nieuwe kozijnen
  • een warmte-terug-win ventilatiesysteem
  • een hybride waterpomp

Lagere energielasten dankzij hybride waterpomp

Daarnaast kunnen we voor de huurders de energielasten verlagen. Om dat te bereiken plaatsen we een hybride warmtepomp, die voor het grootste deel van het jaar voldoende warmte levert. Alleen als het heel koud is moet er bijgestookt worden door de cv-ketel. Dankzij deze pomp kan er veel gas bespaard worden. We verwachten dat gas in de toekomst steeds duurder zal worden en dat met deze pomp het voordeel voor onze huurders steeds groter wordt.

750 woningen in de komende 7 jaar; 92 in 2020

In de komende 7 jaren willen we op deze manier ongeveer 750 woningen aanpakken. Er zijn inmiddels informatiebijeenkomsten geweest met de huurders van de 92 woningen die in 2020 aan de beurt zijn. Begin 2020 willen we ook beginnen met het bezoeken van de huurders van de woningen voor 2021.