Over Nul-Op-de-Meter

Een Nul-Op-de-Meter woning (NOM) heeft geen gas en is zo gebouwd dat er jaarlijks net zoveel energie wordt opgewerkt als verbruikt. Huurders van een NOM-woning krijgen een energiebundel waarvoor ze een vergoeding betalen. Wat is precies een Nul-Op-de-Meter woning? Hoe zit het met de bundel en de betaling? Wat komt er verder bij kijken?

Aanpassingen aan de woning

Bij de renovatie naar NOM worden een aantal energiezuinige en energieopwekkende aanpassingen gedaan:

  • We plaatsen een geïsoleerde nieuwe gevel voor de bestaande gevel met extra isolerend dubbel glas
  • Er komt een nieuw dak met zonnepanelen;
  • In de woning installeren we een warmtepomp voor verwarming van de woning;
  • Er komt een warmte-terugwin-ventilatie systeem.

Energiebundel en Energieprestatievergoeding

Bent u bewoner van een NOM-woning, dan krijgt u een energiebundel. Deze bundel bestaat uit een bepaalde hoeveelheid elektriciteit (kWh), die door de zonnepanelen wordt opgewekt. De opgewekte energie is nodig voor de verwarming van de woning, voor het warm tapwater, voor de apparaten in de woning en voor het huishoudelijk gebruik. U bent gewend om voor het leveren van energie een energienota aan de energieleverancier te betalen. Dat verandert als de woning NOM is. U betaalt aan Wold & Waard een zogenaamde Energieprestatievergoeding (EPV). U bent niet duurder uit, maar krijgt wel een zeer zuinige woning. Wij garanderen bij het ondertekenen van het huurcontract uw tegoed aan energie (energiebundel).

Monitoren opbrengst zonnepanelen en gebruik in de woning

In de woning zijn verschillende meters geïnstalleerd, die de energieopbrengst en het -verbruik bijhouden. Het verbruik van warm water en de temperatuur in de woonkamer wordt gemeten. En ook de opbrengst van de zonnepanelen. De gegevens die wij meten zijn bij ons veilig. De bedrijven waarmee wij samenwerken, zijn verplicht deze geheim te houden. Verder zorgen wij er natuurlijk voor dat uw privacy over het gebruik is gegarandeerd. Door goed te monitoren signaleren we vroegtijdig eventuele storingen en kunnen we bijsturen als er iets niet goed gaat. U krijgt 1 keer per jaar een totaaloverzicht toegestuurd door Wold & Waard met daarop de verbruikte en geleverde energie.

Het wonen in een NOM-woning is anders

Nul-Op-de-Meter betekent niet per se ‘Nul op de rekening’. Dat is bij gemiddeld energiegebruik wel het geval, maar hangt af van hoe er wordt omgegaan met de opgewekte energie. De één is zuinig en krijgt geld terug, de ander verbruikt meer en moet bijbetalen. Het wonen in een NOM-woning is anders dan in een woning met een gaskachel of CV. U bent misschien gewend om voor de ventilatie altijd een raampje open te laten op de slaapkamer. In een NOM-woning gebeurt dat door een ventilatiesysteem. En de thermostaat van de CV blijft dag en nacht op dezelfde stand.

We begeleiden u goed

U ontvangt een Woonhandleiding waarin u uitleg krijgt over de NOM woning en het gebruik van de installaties in de woning. Een energiecoach legt u alles uit en u krijgt ook de mogelijkheid om op www.energiebundel.nl de opbrengst en het verbruik goed in de gaten te houden. Een voorbeeld van een woonhandleiding kunt u hieronder downloaden.