Werkzaamheden in week 12 en 13

Vanaf half maart zijn de eerste activiteiten aan de Hazelaarstraat zichtbaar. Een aantal leegstaande woningen wordt alvast voorbereid. Er komen steeds meer containers en ander materiaal van Dijkstra Draaisma in de straat en on de eerste woningen komen alvast steigers te staan.