Energiebundel en Energieprestatievergoeding

Bewoners van een NOM-woning krijgen een energiebundel. Deze bundel bestaat uit een bepaalde hoeveelheid elektriciteit (kWh), die door de zonnepanelen worden opgewekt. De opgewekte energie wordt gebruikt voor de verwarming van uw woning en warm tapwater, voor de installaties in de woning en voor het huishoudelijk gebruik. Voor het leveren van de energie betalen zij aan Wold & Waard een Energieprestatievergoeding (EPV).

Hoe werkt de energiebundel?

De energiebundel gaat uit van een gemiddeld gebruik over een heel jaar. In de zomer wekken de zonnepanelen meer energie op dan er in de woning wordt verbruikt. De energie die niet gebruikt wordt, wordt geleverd naar de energieleverancier. In de winter heeft de woning meer energie nodig dan dat er opgewekt wordt.  Deze extra energie krijgt u van de energieleverancier geleverd.

Op dit moment geldt er een salderingsregeling. Dit houdt in dat alle elektriciteit die u hebt teruggeleverd wordt weggestreept tegen de stroom die u hebt afgenomen. Blijkt na deze verrekening dat u meer stroom hebt afgenomen, dan betaalt u het afgesproken tarief hiervoor. Blijkt dat u meer stroom hebt teruggeleverd, dan betaalt uw leverancier u de afgesproken terugleververgoeding terug. 

Het doel is dat aan het eind van het jaar evenveel energie is geproduceerd, als is verbruikt. Of dit lukt, hangt af van de klimaatomstandigheden in het jaar en ook van het woongedrag van de bewoners.

Wat betaalt een huurder van een NOM-woning aan wie?

Bewoners van een NOM-woning betalen iedere maand 2 bedragen voor energie:

 • Een bedrag voor de vaste kosten van de elektriciteitsaansluiting aan de energieleverancier.
 • Een EPV voor de energiebundel aan Wold & Waard.

Ieder jaar krijgt u een afrekening van uw energieleverancier. Hebt u meer gebruikt dan de energiebundel, dan betaalt u daarvoor een vergoeding aan het elektriciteitsbedrijf. Hebt u minder verbruikt dan de energiebundel dan ontvangt u hiervoor een vergoeding van het elektriciteitsbedrijf.

Goed om te weten
De jaarafrekening vindt plaats op het moment dat de energieleverancier daarvoor hanteert. Dat is niet altijd op 31 december; het kan ook op een ander moment in het jaar zijn. Het is dus mogelijk dat u nog geen 12 maanden in uw woning woont als de eerste afrekening komt. Zitten er meer zomermaanden in de periode, dan krijgt u waarschijnlijk geld terug. Zitten er meer wintermaanden in de periode dan is de opbrengst van de zonnepanelen lager. Waarschijnlijk hebt u dan meer energie gebruikt en moet u bijbetalen. Datzelfde kan ook gebeuren als u de huur opzegt en er nog geen 12 maanden zijn verstreken.

Tip!
Bij het kiezen voor een energieleverancier adviseren we om te letten op het tarief dat u krijgt voor teruggeleverde energie. Dat verschilt nogal per leverancier. Meer informatie daarover leest u in de brochure onderaan deze pagina. 

Garanties Energiebundel en EPV

De overheid heeft regels opgesteld waar de NOM-woningen, waar een EPV voor gevraagd wordt, aan moeten voldoen. In het EPV-contract dat we samen ondertekenen, staan exacte waarden beschreven. Dat kan per woning verschillen. In ieder geval geldt:

 • Verwarming en warm water
  Wold & Waard garandeert dat u gedurende het hele jaar uw woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamers tot een afgesproken temperatuur kunt verwarmen. En er is voldoende warm water beschikbaar. 
 • Elektriciteit
  Er is voldoende stroom om alle installaties in de woning van energie te voorzien; de warmtepomp, boiler en het ventilatiesysteem. En daarnaast is er een bundel aan elektriciteit voor uw huishoudelijk verbruik.; voor tv, verlichting, huishoudelijke apparaten, en dergelijke.
 • Om dit mogelijk te maken wekken de zonnepanelen op uw woning per jaar een minimaal aantal kWh aan elektriciteit op.

Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de installaties in uw woning is gebaseerd op:

 • De warmtevraag van de woning,
 • Het klimatologisch jaargemiddelde (temperatuur, windrichting, windsnelheid, luchtvochtigheid, en dergelijke) conform de Nederlandse normen (NEN5060:2008).
 • Een gemiddeld gedrag van de huurder ten aanzien van de kamertemperatuur, verbruik warm tapwater (douche/bad, keuken, en dergelijke), en ventilatievoorzieningen.
 • Correct gebruik en onderhoud door de huurder van de ventilatie- en verwarmingsinstallatie en medewerking aan het benodigde onderhoud daarvan. Huurders krijgen  uitleg en een handleiding daarover.