Onze plannen tot 2050

Tussen 2019 en 2050 maken wij al onze woningen energieneutraal. Dat doen wij omdat duurzaamheid voor ons belangrijk is. Maar ook omdat daarmee de woonlasten voor onze huurders lager worden. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid bepaald dat in 2050 alle woningen in ons land energieneutraal moeten zijn. 

Onze aanpak om de woningen energieneutraal te maken

We staan voor een grote uitdaging. Hoe we het doel gaan halen is nog niet bekend. En het laat zich moeilijk voorspellen.  Daarom is de proef met de 48 woningen en met de 4 aannemers voor ons erg belangrijk. Omdat we daarmee kunnen ervaren wat er gaat gebeuren, wat het gaat kosten, wat de ervaringen zijn van de huurders en wat we zullen tegenkomen bij de uitvoering van het werk. Na de proef gaan we bepalen hoe we verder gaan.

Wanneer is uw woning aan de beurt?

Dat is nu nog niet bekend. En ook niet welke aanpassingen er worden aangebracht. We hebben met de huurders die eventueel na de proef aan de beurt zijn inmiddels contact gehad. Maar ook voor die groep is het nog niet zeker of we met hun woning aan de slag gaan. Alles is afhankelijk van de uitkomsten van de pilot. 

De renovatiewerkzaamheden in proefwoningen vonden plaats van maart t/m juli 2019. We verwachten na de zomer van 2019 voldoende informatie verzameld te hebben, om een  plan voor de volgende fase te maken.