Onze plannen tot 2050

Tussen 2019 en 2050 maken wij al onze woningen energieneutraal. Dat doen wij omdat duurzaamheid voor ons belangrijk is. Maar ook omdat daarmee de woonlasten voor onze huurders lager worden. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid bepaald dat in 2050 alle woningen in ons land energieneutraal moeten zijn. 

Onze aanpak om de woningen energieneutraal te maken

We staan voor een grote uitdaging. Hoe we het doel gaan halen is nog niet bekend. En het laat zich moeilijk voorspellen.  Daarom is de proef met de 48 woningen en met de 4 aannemers voor ons erg belangrijk geweest. Omdat we daarmee hebben ervaren hoe NOM-renovaties gaan, wat het kost, wat de ervaringen zijn van de huurders en wat we zijn tegen gekomen bij de uitvoering van het werk. Nu de proef achter de rug is bepalen we hoe we verder gaan.

Wanneer is uw woning aan de beurt?

Voor 2020 is dat bekend. We gaan dan 92 woningen renoveren. Het worden geen NOM-woningen. Wat we wel gaan doen leest u op de pagina 'Verduurzamen woningen in 2020'.
Deze 92 woningen maken deel uit van in totaal 750 woningen die we in de komende 7 jaar op deze manier gaan renoveren.