Vacature Plaatsvervangend leden Klachtencommissie

Voor hun onafhankelijke Klachtencommissie zijn de woningcorporaties Vredewold en Wold & Waard op zoek naar

 1. een plaatsvervangend lid namens de huurders
 2. een plaatsvervangend lid namens de woningcorporaties

Algemeen

De woningcorporaties Wold & Waard en Stichting Huisvesting Vredewold (SHV) zijn werkzaam in de Gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen. De corporaties hebben een gezamenlijke klachtencommissie. Deze klachtencommissie behandelt en beoordeelt klachten van huurders en woningzoekenden over de corporaties en adviseert daarover aan het bestuur van de corporatie die het betreft.
De klachtencommissie bestaat uit drie vaste leden (een onafhankelijk voorzitter, een lid namens de huurders en een lid namens de corporaties) en twee plaatsvervangend leden (een lid namens de huurders en een lid namens de corporaties).

Lees meer informatie over de klachtenprocedure en het klachtenreglement

Profiel van de kandidaten

Kennis
Het plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie beschikt over de volgende kennis:

 • tenminste HBO werk en denkniveau;
 • relevante wet en regelgeving;
 • rechten en plichten en rechtspositie van de klagers;
 • ontwikkelingen in de volkshuisvesting en meer specifiek de corporatiesector.

Houding
Het plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie beschikt over en gaat te werk vanuit een houding die zich laat kenmerken als:

 • respectvol voor beleving en opvatting van de ander;
 • open en onbevooroordeeld;
 • integer, eerlijk en betrouwbaar;
 • onafhankelijk en onpartijdig;
 • gericht op samenwerking.

Vaardigheden
Het plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie is in staat tot:

 • empathisch, tactvol en servicegericht optreden, met gevoel voor verhoudingen;
 • actief luisteren;
 • duidelijk taalgebruik, aansluitend bij klager;
 • een heldere analyse van gebeurtenissen en belevingen, los van de eigen opvattingen;
 • het onderscheiden van belangen en omgaan met tegenstellingen.

Beschikbaarheid en vergoeding

De Klachtencommissie overlegt  2x per jaar met de corporaties over relevante ontwikkelingen. Daarnaast komt de commissie bij elkaar in het geval van door huurders of woningzoekenden ingediende klachten. In de afgelopen jaren bedraagt het aantal klachten 1 á 2 per jaar. De aanwezige leden ontvangen per bijgewoonde bijeenkomst een passende onkostenvergoeding.

Reageren?

Heeft u belangstelling voor een van deze functies, reageer dan uiterlijk 24 april door uw sollicitatie en CV te sturen naar secretariaat@woldwaard.nl. Voor informatie over de procedure en de werkzaamheden kunt u bellen met Anja Kluiter, directeur-bestuurder van Vredewold, op 0594 – 552 795.

De selectiegesprekken vinden plaats  op 10 mei tussen 9.00 en 13.00 uur.