Vacature lid van het Huurdersplatform Westerkwartier

Het Huurdersplatform Westerkwartier (HPW) vertegenwoordigt onze huurders en is een belangrijke gesprekspartner van Wold & Waard. De 7 leden zoeken versterking. 

Het HPW is er voor de huurders van Wold & Waard en is als overkoepelende huurdersorganisatie de belangrijkste gesprekspartner namens de huurders met Wold & Waard. Beide partijen hechten veel waarde aan het betrekken van huurders bij het beleid en beheer van Wold & Waard. Daarom hebben beide afgesproken hierin samen op te trekken, om zo elkaars belang en doelen te versterken.

Om die rol goed te kunnen vervullen is het HPW enkele jaren geleden deels vernieuwd en versterkt. Door het vertrek van één van onze leden is er een vacature en zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

Waar staat het HPW voor?

Het HPW kijkt naar de huidige, actuele, situatie en naar toekomstige ontwikkelingen. Daarom richten zij zich op:

 • voldoende betaalbare en beschikbare woningen, ook voor ouderen
 • beperking van de huurstijging
 • goede kwaliteit van de woningen en een goed onderhoudsbeleid
 • energiebesparende maatregelen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en verlaging van de woonlasten
 • een leefomgeving die schoon, heel en veilig is
 • beperking van woonlasten, ook als het gaat om gemeentelijke heffingen

Wat doen zij?

Het HPW overlegt in het belang van de huurders zo’n 6 keer per jaar met Wold & Waard. Ze leggen adviezen voor aan Wold & Waard over het huurbeleid, jaarlijkse huuraanpassing, begrotingen, energie- en vastgoedbeleid. Jaarlijks maken gemeenten en corporaties afspraken over de prestaties die ze de komende jaren op het gebied van wonen gaan leveren. De zogenaamde prestatieafspraken. Het HPW neemt deel aan het bestuurlijk overleg waar die afspraken worden gemaakt. Om het werk goed te kunnen gaan we voortdurend met huurders van Wold & Waard in gesprek om te horen wat er bij hen leeft.

Wie zoeken zij?

Het HPW zoekt naar een huurder van Wold & Waard. Daarvan verwachten wij dat deze in elk geval:

 • Affiniteit heeft bij de taken van het HPW
 • Tijd heeft om actief deel te nemen aan de activiteiten en het overleg van het HPW
 • Een goede huurder is van Wold & Waard
 • Zich betrokken voelt bij het beleid en dienstverlening van Wold & Waard
 • Zich betrokken voelt bij het wonen in het Westerkwartier
 • Geen andere functies bekleedt die strijdig kunnen zijn met het belang van HPW en Wold & Waard

Belangstelling?

Als u mee wilt doen en deel wilt nemen aan het HPW, schrijf  dan een brief of een e-mail vóór 1 juli 2019. U kunt de brief of e-mail richten aan:

Joukje Scholte, voorzitter HPW
De Hoge Kamp 10
9865 BM Opende

E-mail: jscholte@home.nl
Telefoon: 0594 658010