Vacature (huurders)commissaris

 “SAMEN WERKEN AAN SAMEN WONEN. GEWOON DOEN!”

Per 1 augustus 2019 is er binnen onze Raad van Commissarissen een vacature voor een (HUURDERS)COMMISSARIS met een financieel-economisch profiel.

​​​​​​​Diversiteit in de Raad

De  Raad van Commissarissen hecht aan diversiteit in kennis, ervaring en kijk op de wereld. Op basis daarvan zoeken wij naar een kandidaat met een financieel-economisch profiel. Gezien de huidige samenstelling van de Raad, nodigen wij met name vrouwen van harte uit om te solliciteren.

Wie zijn wij?

Wold & Waard is een middelgrote woningcorporatie met ca. 4700 woningen in het Groninger Westerkwartier. Onze missie is om bij te dragen aan goed en betaalbaar wonen in de dorpen van het Westerkwartier voor iedereen, maar met name voor de minder draagkrachtige en kwetsbare groepen in onze samenleving. Het gaat daarbij om wonen in de meest ruime zin van het woord.
Ons nieuwe ondernemingsplan heet “Samen werken aan samen wonen. Gewoon doen!”.  Wij geloven dat samen werken tot beter wonen in het Westerkwartier leidt. En we vinden dat er voor iedereen een plek moet zijn, in dorpen waar er onderling contact is en waar buren elkaar helpen.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een kandidaat met het volgende profiel.

Algemene kwaliteiten

 • beschikken over een “helikopterview”, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (minimaal HBO werk – en denkniveau);
 • het hebben van een duidelijke oriëntatie op de omgeving van Wold & Waard, met name de gemeenschap/samenleving waarbinnen de stichting functioneert en haar doelgroepen daarin, om op basis daarvan voorgesteld beleid te kunnen toetsen;
 • het op basis van activiteiten (betaald of onbetaald) aantoonbaar blijk geven van maatschappelijke betrokkenheid;
 • het hebben van affiniteit met de (sociale) doelstelling van de corporatie met de belangen van huurders;
 • het op hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de directeur-bestuurder op diverse (deel)terreinen van beleid;
 • het beschikken over bestuurlijke kwaliteiten;
 • inzicht in strategische afwegingsprocessen;
 • inzicht in de eisen die bedrijfsmatig werken en de continuïteitsdoelstelling stellen aan een organisatie;
 • het kunnen werken in teamverband;
 • in staat zijn tot een onafhankelijke, kritisch opbouwende bijdrage aan discussie en besluitvorming;
 • voldoende tijd om aan het commissariaat serieus invulling te geven (ca. 12 vergaderingen en bijeenkomsten per  jaar, deels overdag, deels in de avonduren; gemiddelde tijdsbesteding ca. 2 dagen per maand incl. scholing en informatieverwerking). Maximale aanwezigheid bij bijeenkomsten is belangrijk.

Ervaringsgebied
Aantoonbare affiniteit (wonen/ werken) met het Noord-Nederlands plattelandsgebied.

Specifiek vereiste kennisgebieden
Financieel - economische kennis

 • Kennis en inzicht in de bedrijfsvoering van een onderneming;
 • Kennis van financiële systemen en processen;
 • Ervaring in het analyseren van begrotingen en jaarrekeningen.            

Enthousiast?

Ben je geïnteresseerd, stuur dan voor 27 april een CV en motivatie naar bestuurssecretariaat@woldwaard.nl . Vragen over deze vacature kun je stellen aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Egberdien ten Brink. Contact verloopt via Pien Klaassen of Anja Hotsma (0594 - 51 21 61).

Onze Raad van Commissarissen en het Huurdersplatform Westerkwartier hebben ervoor gekozen om de werving van nieuwe commissarissen gezamenlijk te doen. Het sollicitatiegesprek vindt plaats op dinsdag 14 mei tussen 16.00 – 19.00 uur op het kantoor van Wold & Waard met 2 vertegenwoordigers van het Huurdersplatform, 2 vanuit de Raad en de bestuurder van de corporatie.