“Ik werk met mensen die in mijn eigen woonomgeving wonen"

Geplaatst op: 18 jan 2018

Arjen Bikker is woonconsulent Wonen met Energie. Hij werkt met een speciale groep huurders, namelijk de huurders bij wie we een grote renovatie gaan doen om de woningen energieneutraal of Nul-Op-de-Meter (NOM) te maken. Hij is in het najaar van 2017 bij Wold & Waard komen werken.

Voordat hij bij onze organisatie kwam, deed hij projecten via Corparis, een detacheringsbedrijf dat veel voor woningcorporaties werkt. “Ook leuk.” vertelt Arjen. “In de afgelopen 14 jaar heb ik projecten gedaan bij 15 corporaties. Aan ervaring dus geen gebrek. Maar ik vind het prettig om nu bij Wold & Waard te werken, mensen beter te leren kennen en weer onderdeel van een club te zijn.”Arjen begeleidt huurders die meedoen aan het renovatieproject Wonen met Energie, dat als doel heeft om al onze woningen Nul-Op-de-Meter te maken. In 2018 starten we met de eerste 40 woningen. De woningen krijgen nieuwe gevels, een nieuw dak met zonnepanelen en er komen speciale installaties voor verwarming en ventilatie. Het is de bedoeling dat de zonnepanelen evenveel energie opwekken als nodig is voor het verbruik in de woning.

Het is nieuw voor iedereen en daarom is het belangrijk om goede contacten op te bouwen met de huurders die meedoen.

“Wij hebben hen nodig om te leren hoe we het beste kunnen werken. We betrekken ze daarom in het hele proces. En dat begint bij de keuze van de aannemers die het werk gaan uitvoeren.”

Arjen’s roots liggen in Roermond, waar zijn vader werkte bij Staatsbosbeheer. Op zijn 12e verhuisde het gezin naar Heerenveen. En nu woont hij alweer jaren met zijn vrouw en 3 kinderen in Marum. Ook in Marum wonen huurders wiens woning in 2018 gerenoveerd worden. “Ik vind dat zo mooi. Mijn eigen achterburen doen mee!"

Meer informatie over Wonen met Energie

Over de renovatie van onze woningen naar NOM.

Bekijk ook andere verhalen