Het liefst wil ik één groot verjaardagsfeest, waar iedereen over wonen praat

Geplaatst op: 21 apr 2016

Roelof Otten, coördinator Huurdersparticipatie. Sinds begin 2016 werkt hij 8 uur per week  ons. In een heel bijzondere rol. Hij is medewerker van Wold & Waard, maar werkt voor ons én voor het Huurdersplatform. Hoe is dat zo gekomen?  Wat doet hij voor het Huurdersplatform en wie is Roelof eigenlijk?

Wold & Waard vindt het belangrijk om huurders te betrekken bij het maken van plannen en het nemen van besluiten. Logisch, want het gaat om een goede besteding van het geld van onze huurders. Al jaren overleggen we daarom met het Huurdersplatform Westerkwartier.
In het afgelopen jaar is gebleken dat er erg veel op het bordje van het Huurdersplatform ligt . Niet alleen omdat wij hen steeds meer vragen stellen. Maar in de nieuwe Woningwet is ook vastgelegd dat de huurders een grotere rol moeten spelen. Dat vraagt om goed overleg en om een goede samenwerking. Het Huurdersplatform heeft daarom samen met Wold & Waard bedacht dat het goed zou zijn om iemand aan te stellen om die samenwerking te verbeteren. En dat is dus Roelof geworden.

Ik merk dat iedereen graag goed met elkaar wil samenwerken

Roelof heeft het erg naar zijn zin. “De selectiegesprekken voerde ik met 2 mensen van Wold & Waard en met 2 mensen van het Huurdersplatform. Ik merkte toen al dat beide partijen de samenwerking echt belangrijk vinden. En dat is heel bijzonder,” vertelt hij. En Roelof kan het weten, want hij loopt al enkele jaren mee in het wereldje van de Woningcorporaties. Bij Nijestee in de stad vervult hij ongeveer dezelfde functie.

Roelof vertelt over zijn eerste maanden. “De vaart zit er al behoorlijk in. In eerste instantie heb ik me gericht op het goed organiseren van de overleggen. Er is overleg nodig tussen Wold & Waard en het Huurdersplatform, maar ook met de lokale bestuurders. Ik ben de verbindende persoon, zorg dat er onderling begrip is en dat iedereen elkaar weet te vinden.” Dat scheelt een hoop ballast. Alle betrokkenen kunnen zich met de inhoud bezighouden en het georganiseer er om heen aan mij overlaten.“

We zoeken wel 5 nieuwe huurders om het platform te versterken

Roelof vindt het belangrijk dat het Huurdersplatform wordt versterkt. “We kunnen er nog wel 5 nieuwe leden bij gebruiken. Huurders die het leuk vinden om hun nek uit te steken. En dan vooral mensen die over ingewikkelde onderwerpen willen meepraten.” In de afgelopen periode hebben we gezien hoe belangrijk het meedenken door huurders is. Zij zijn direct betrokken geweest bij het vertalen van de gewijzigde Woningwetgeving naar het beleid van Wold & Waard. “De huurverlaging die we onlangs konden doorvoeren voor meer dan 1000 huurders, is een direct gevolg geweest van de betrokkenheid van het Huurderplatform,” vertelt Roelof met trots in zijn stem. “Dat is een prachtig resultaat!”
Wold & Waard is nu bezig met het energiebeleid. Daarbij gaat om vragen als: Hoe kunnen we als corporatie bijdragen aan het milieu? Welke aanpassingen kunnen we aanbrengen in de woningen? En bij welke woningen doen we dat dan? Wat mag dat kosten en wat heeft dat voor gevolgen voor de woonlasten? Moeilijke onderwerpen, die we graag met huurders willen bespreken. “Om dit soort vragen gaat het. Daarom is het Huurdersplatform zo belangrijk en daarom zoeken we nieuwe mensen.”

Verschillende meningen zijn prima, het moet vooral leuk zijn

In de rol van coördinator Huurdersparticipatie zit hij eigenlijk overal tussen in. Roelof werkt niet echt bij Wold & Waard en ook niet echt bij het Huurdersplatform. En dan werkt hij ook nog bij Nijestee. Dat lijkt niet altijd gemakkelijk. Roelof herkent dat eigenlijk helemaal niet. “Ik denk niet in tegenstellingen. Die mogen er zijn. Je kunt het niet altijd met elkaar eens zijn. Het gaat om de vraag hoe je daarmee omgaat.” Hij vindt het een groot voordeel dat hij bij twee corporaties dezelfde rol heeft. “Ik neem ervaringen van Nijestee mee naar Wold & Waard, en omgekeerd. Bij Wold & Waard zijn de lijnen kort. Daardoor kunnen ze veel slagvaardiger zijn. Bij Nijestee zijn er al meer mogelijkheden bedacht om het gesprek met de huurders op gang te krijgen. Die ervaring neem ik mee naar Wold & Waard.”

Want Roelof wil graag veel meer in gesprek met huurders, samen met het Huurdersplatform. Een huurderscafé bijvoorbeeld, waarin we met elkaar van gedachten wisselen. Met een hapje en een drankje erbij. Het moet vooral leuk zijn!. “Ik wil graag dat het één groot verjaardagsfeest wordt, waar iedereen over wonen praat”.

En over Roelof zelf?

Roelof is opa van 3 kleinkinderen, vader van een tweeling en man van Simone. Met Simone heeft hij ook nog een pleegdochter. Zijn zoon zit ook in de vastgoedwereld en zijn dochter woont al jaren in India. Ieder jaar denkt hij dat ze zo wel terugkomt, maar langzaamaan begint hij er aan te wennen dat ze daar echt blijft wonen. Er begint zich een plan te ontwikkelen om maar eens af te reizen naar dat land.

En dat reizen is geen straf hoor. “Wij hebben een camper en reizen het hele jaar door. Hond Foske mee, fietsen achterop en rijden maar. Onlangs zijn we nog naar Bremen gegaan. Prachtige stad!” Daarnaast houdt Roelof erg van muziek. Dat is vaak klassieke muziek. Hij houdt bijvoorbeeld erg van cello. Maar vaak ook gaat het er stevig aan toe. De beste gitaarsolo vindt hij die van Dave Matthews en Warren Haynes: “Cortez the Killer”. “Maar”, zegt hij genietend, “dat kan volgende week weer een heel andere solo zijn.”

Bekijk ook andere verhalen