Het genieten van de natuur heeft Jan Leistra duurzaam leren denken...

Geplaatst op: 17 okt 2016

Jan Leistra is manager Vastgoed bij Wold & Waard. Hij is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de kwaliteit van onze woningen. Dat zijn er zo’n 4.800. Woningen die soms al meer dan 60 jaar oud zijn en woningen die er nog maar net staan. Woningen die soms meer en soms minder onderhoud nodig hebben. Hoe zorgen we ervoor dat er ook over 50 jaar nog voldoende woningen zijn? Waar ga je slopen, wanneer ga je renoveren en waar bouwen we nieuwe woningen. En welke maatregelen gaan we nemen om te voldoen aan de eis van Brussel om al onze woningen in het jaar 2050 energieneutraal te krijgen.

Duurzaamheid is meer dan energiebesparen alleen

Bij de uitdagingen waar Jan in zijn functie voor staat is duurzaamheid het uitgangspunt. Bij het woord duurzaamheid denken we vaak aan het duurzaam omgaan met energie en aan milieubewust gedrag. Maar duurzaamheid is voor Jan ook bijvoorbeeld het aangaan van een langdurige relatie met goede aannemers en andere relaties. Toen Jan begin dit jaar 25 jaar bij Wold & Waard werkte, trakteerde hij niet zo maar, maar gaf hij al zijn collega’s een cadeautje dat hij had laten maken bij ’t Rinket, het werkleerbedrijf, waar bewoners van de Zijlen werken. Ook dat is in zijn ogen duurzaamheid.

De rust, de vogels, de geur van het gemaaide gras, de uitgestrektheid van de weilanden. Ik werd me toen heel erg bewust  van de schoonheid van de natuur en dat we daar zuinig op moeten zijn.

De liefde voor de natuur

Jan geniet erg van de natuur. Hij hielp vroeger op een boerderij waar ze nog met paarden het hooi van het land haalden. Het was zijn taak om het afgevallen hooi bijeen te harken. Jan vertelt daarover “Ik herinner me dat ik een keer een nest met jonge hazen zag. De hond, die ook mee was, bedacht zich niet en stoof achter één van de haasjes aan. Totdat die over de sloot sprong en de hond nèt de overkant niet haalde. Hij vond het heerlijk om op het land te helpen. De rust, de vogels, de geur van het gemaaide gras, de uitgestrektheid van de weilanden. Bij de keuzes die hij nu moet maken speelt het gevoel dat we zuinig moeten zijn op onze omgeving een belangrijke rol.

Duurzaamheid is ook het beste uit mensen halen

Ook in het werken met de mensen van zijn team is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Toen hij ongeveer 14 jaar geleden begon als manager Technisch Beheer moesten zijn collega’s wel even wennen. Zijn voorganger was een man uit de praktijk; technisch onderlegd en deskundig op de inhoud. Jan stuurt meer aan op het proces. Als medewerkers bij hem kwamen met de vraag hoe ze een vochtprobleem moesten oplossen, kregen ze van Jan te horen: “Jij bent de deskundige, jij mag de oplossing bedenken.”
Dat vindt hij belangrijk: mensen het vertrouwen geven en hen zelf keuzes laten maken. Hij vindt het prachtig als medewerkers zich kunnen openstellen voor nieuwe methodes. “Dat ze zelf nadenken over verbeteringen in het proces. Daar groeien ze van. Ook dat is duurzaamheid voor mij,” zegt Jan.
Hij vertelt over het proces waar ze met de afdeling nu in zitten. Onze woningen werden al jaren iedere 6 jaar buitenom geschilderd, in een bepaalde vaste volgorde. De vraag is nu of dat ook anders kan. De verfkwaliteit is verbeterd, maar sommige huizen vragen vaker onderhoud dan anderen. Het is mooi om te zien dat medewerkers en de collega’s van de schildersbedrijven waarmee we werken samen nadenken hoe het anders zou kunnen.

De uitdaging van Wold & Waard; betaalbaar wonen

Een grote uitdaging nu is om keuzes te maken die bijdragen aan het behalen van de doelstelling om in het jaar 2050 al onze woningen energieneutraal te krijgen en waarbij de woonlasten betaalbaar blijven. “Dat vraagt dat je ver vooruit gaat kijken”, legt Jan uit, “en dat je probeert in te schatten hoe de situatie er over 10 jaar uitziet, over 20 jaar en over 30 jaar.” De veranderingen gaan snel. Op dit moment hebben we lagere energierekeningen. De kosten van gas en stroom dalen. Maar hoe is dat in de toekomst? “Er is op dit moment nog maar voor 17 jaar gAs in de bodem. Dat betekent dat we over 17 jaar het gas ergens anders vandaan moeten halen. Wie gaat dan de kosten voor het transport betalen? De kans is groot dat iedereen dat tegen die tijd in de portemonnee gaat voelen.”
We moeten de kosten beheersbaar houden en het is Jans overtuiging dat je je dan veel beter je kunt richten op zonne-energie en windenergie. “Daarom zetten we in op de nul-op-de-meter-woningen (NOM). In Zuidhorn zijn in november de eerste woningen opgeleverd. Dat is een proefproject, waar we zoveel mogelijk van willen leren. Het is de bedoeling om zowel nieuwbouw als bestaande woningen NOM-woningen te maken.”

Bekijk ook andere verhalen