BLOG: Opdrachtgeverschap

Geplaatst op: 10 sep 2019 Geschreven door: Jan Leistra

Wold & Waard verstrekt ieder jaar meer dan 3.000 opdrachten;  voor onderhoud, nieuwbouw en renovatie. Dat zijn soms kleine opdrachten maar vaak ook grotere, van meer dan 1 miljoen euro.
Dat goed opdrachtgeverschap van belang is, lijkt me duidelijk.

Maar wat is dat dan, goed opdrachtgeverschap?
Als je het mij vraagt begint dat met de manier waarop we mogelijke partijen uitzoeken. Traditioneel is om het werk ‘aan te besteden’. We nodigen een aantal partijen uit om een offerte uit te brengen op uit te voeren werk. De partij die de laagste prijs op tafel legt, krijgt de klus. Dat lijkt op het eerste oog prima te passen bij goed opdrachtgeverschap. Je wilt immers niet teveel betalen.
Deze manier heeft echter ook nadelen. In tijden dat er weinig werk voorhanden is, rekenen bedrijven nog wel eens een te lage prijs om hun mensen aan het werk te houden. In de uitvoering gaat dat vaak ten koste van de kwaliteit, omdat er beknibbeld moet worden op tijd of op materialen.
En andersom, in tijden dat er werk in overvloed is, vragen bedrijven juist hoge prijzen. Of dan is er geen interesse om offerte uit te brengen, omdat op andere klussen beter te verdienen is.

Aanbesteden van werk betekent bijna altijd  dat er een vechthouding is. In het ene geval scheept de opdrachtgever de uitvoerende partij af met een te lage vergoeding, in het andere geval trekt de uitvoerende partij de opdrachtgever het vel over de oren. Omdat ze bij de uitvoering altijd zullen proberen zoveel mogelijk geld aan de klus over te houden tegen een zo laag mogelijke inspanning. Begrijpelijk natuurlijk.

Het kan ook anders. Door het aangaan van een langdurige, bestendige relatie, kun je als opdrachtgever een bepaalde continuïteit bieden aan de uitvoerende partij. Wij selecteren partijen die langere tijd opdrachten voor ons uitvoeren. Bij de selectie letten we niet alleen op prijs, maar ook op andere prestatie indicatoren. Bijvoorbeeld naar de manier waarop partijen hun werk organiseren en of ze oog hebben voor onze huurder. Borgen ze de kwaliteit van hun werk goed en houden ze rekening met het milieu. En hoe denken ze mee met ons als opdrachtgever over hoe het werk het best kan worden ingepland.

Belangrijk is een goed evenwicht tussen prijs en kwaliteit. In plaats van een vechthouding ontstaat er nu juist samenwerking. En dat biedt voordelen voor beide partijen. De geselecteerde bedrijven kunnen er op rekenen dat ze werk van ons in opdracht krijgen en wij hoeven als opdrachtgever niet steeds tijd te stoppen in het organiseren van aanbestedingen. Een win-win-situatie voor de langere termijn.

Natuurlijk toetsen we regelmatig of de prijzen nog marktconform zijn en of de afspraken nog worden nageleefd. Maar het biedt een veel prettiger basis voor goed opdrachtgeverschap. En dat is uiteindelijk dat het werk netjes en kwalitatief wordt uitgevoerd tegen een eerlijke prijs.

Jan Leistra

Bekijk ook andere verhalen