BLOG | Wat is dat eigenlijk: ‘rechtvaardig’? En wat is betaalbaar?

Geplaatst op: 24 apr 2019 Geschreven door: Ronco Muller

Deze vragen stonden centraal toen we eind april met het Huurdersplatform Westerkwartier spraken over ons huurbeleid. Er waren tijden dat het huurbeleid van een corporatie wel 10 jaar of meer meeging. Maar nu is ons huurbeleid van 2016, door de snel wisselende wet- en regelgeving, alweer aan aanpassing toe.

Het huurbeleid van een woningcorporatie bepaalt welke huur moet worden betaald voor welke woning.
Er is verschil tussen de netto huur (= dat wat de huidige huurder voor zijn woning betaalt) en de streefhuur (= dat wat een nieuwe huurder voor de woning gaat betalen). Omdat het huurbeleid in de loop der jaren verandert, zijn netto - en streefhuur van vergelijkbare woningen niet altijd hetzelfde.

U merkt het: al binnen twee alinea’s raak ik verzeild in technische details. En dan zijn er nog veel meer begrippen: Woningwaarderingsstelsel, maximaal redelijke huur, aftoppingsgrenzen, enzovoort. Allemaal ‘systemen’ die vanuit het verleden te verklaren zijn, maar dat betekent niet dat ze altijd logisch aanvoelen. Of rechtvaardig.

Is er iemand die niet naar rechtvaardigheid streeft?
De aanwezigen bij onze bijeenkomst in ieder geval wel. Maar wat is dat eigenlijk: ‘rechtvaardig’? Onder leiding van een adviseur van de Woonbond namen twee deskundigen ons mee in dit vraagstuk.
Is het rechtvaardig dat de huur van een grotere, wat luxere woning hoger is dan die van een kwalitatief wat mindere woning? Is het rechtvaardig dat huurders met een laag inkomen geen nieuwbouw woning kunnen betalen? Is het rechtvaardig dat twee buren in vergelijkbare woningen niet dezelfde huurprijs betalen? Is het rechtvaardig dat de huurders van nu meebetalen aan nieuwe woningen voor toekomstige huurders, of aan duurzaamheidsmaatregelen waar ze zelf niet meteen van profiteren?
Er zijn nog veel meer vragen over rechtvaardigheid te bedenken, maar deze vier vragen lagen bij ons op tafel.

Werken aan een nieuw woonlastenbeleid
Nadat we er een poosje over spraken, kwamen we samen tot de conclusie dat we bij huurbeleid ook energielasten moeten meerekenen. De kosten van gas en elektra stijgen immers steeds verder en zijn een vast onderdeel van het wonen: duurzaamheid en betaalbaarheid zijn met elkaar verbonden. We hebben daarom afgesproken om woonlastenbeleid te maken. Een grote uitdaging, want we zien nog nergens voorbeelden van zo’n aanpak.
We stelden ook vast dat er een relatie moet zijn tussen de kwaliteit en de prijs van een woning, en dat we die prijs goed moeten kunnen uitleggen. Zo hebben we in deze eerste bijeenkomst al enkele uitgangspunten over rechtvaardigheid bepaald.

De komende maanden werkt een vertegenwoordiging van het Huurdersplatform en van Wold & Waard aan de uitwerking van nieuw woonlastenbeleid. Natuurlijk komt daarbij ook ‘betaalbaarheid’ vaak aan de orde. Want ook dat vinden we allemaal ook heel belangrijk.

Maar wat ieder van ons daar precies onder verstaat - en hoe inkomsten én uitgaven zich tot elkaar moeten verhouden - daarover moeten we nog wel even doorpraten.

Ronco Muller

Bekijk ook andere verhalen