Toezicht door Raad van Commissarissen

Bestuurder en Raad van Commissarissen vinden goed bestuur en toezicht erg belangrijk. Beide willen integer en transparant handelen. De manier waarop is uitgewerkt in een bestuursvisie en een toezichtsvisie.

Toezicht vanuit de Raad van Commissarissen

Het interne toezicht is in handen van de Raad van Commissarissen. De belangrijkste taken van de raad zijn het houden van toezicht op het gevoerde beleid, het beoordelen van risico’s, de naleving van de wet- en regelgeving, interne controle en de maatschappelijke verantwoording, binnen Wold & Waard en haar deelneming in DENN BV.  De raad is werkgever voor de directeur-bestuurder en daarnaast gesprekspartner bij ontwikkeling van beleid.

Raad van Commissarissen, vlnr Enno Zuidema, Heinrich Winter, Egberdien ten Brink, Hans Gellekink en Hein Braaksma
Raad van Commissarissen, vlnr Enno Zuidema, Heinrich Winter, Egberdien ten Brink, Hans Gellekink en Hein Braaksma

Egberdien ten Brink, voorzitter en lid op voordracht huurders

 • Directeur Werkplein Fivelingo: organisatie voor Werk, Inkomen en Participatie, uitvoering SW-wet en Participatiewet.
 • Nevenfuncties: lid algemeen bestuur Divosa te Utrecht, lid commissie Bijzondere Situaties rond de aardbevingen in Groningen
 • Profiel: sociaal en maatschappelijk, kennis van het werkgebied
 • Lid vanaf maart 2012 - Herbenoemd 2016 - Eindjaar 2020

Heinrich Winter, vicevoorzitter

 • Hoogleraar Bestuurskunde, Faculteit Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen en directeur Pro Facto
 • Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Commissarissen WIJ Groningen, Lid auditcommittee NVWA; kerndocent leergang Publieke Strategie en Leiderschap AOG
 • Profiel: juridisch; kennis van gemeenten en schaalvraagstukken
 • Lid vanaf januari 2013 - Herbenoemd 2017 - Eindjaar 2021

Hans Gellekink, lid op voordracht huurders

 • Manager Finance & Control Isala Ziekenhuis Zwolle
 • Nevenfunctie: Per medio juni 2018 verantwoordelijk voor de financiële portefeuille van Stichting WIJ in Groningen.
 • Profiel: financiën, profit en not-for-profit organisaties
 • Lid vanaf september 2012 - Herbenoemd 2015 - Eindjaar 2019

Enno Zuidema, lid

 • Stedenbouwkundige en directeur Enno Zuidema Stedebouw BV
 • Nevenfuncties: voorzitter Vereniging Dorpshuis Niehove, voorzitter Coöperatie Humsternet U.A., vicevoorzitter van de Coöperatie U.A. Samen Glasvezel Groningen
 • Profiel: ruimtelijke ordening, woningbouw, maatschappelijk en fysiek, kennis van het werkgebied
 • Lid vanaf april 2013 - Herbenoemd 2017 - Eindjaar 2021

Hein Braaksma, lid

 • Zelfstandig adviseur woningcorporaties en (zorg)instellingen
 • Nevenfuncties: voorzitter Stichting Buro 05, voorzitter Zienemaan en Sterren, voorzitter Stichting Time Shift Festival
 • Profiel: vernieuwende en eigentijdse blik op verbinden
 • Lid vanaf januari 2014 - Herbenoemd 2018 - Eindjaar 2022