Toezicht door Raad van Commissarissen

Bestuurder en Raad van Commissarissen vinden goed bestuur en toezicht erg belangrijk. Beide willen integer en transparant handelen. De manier waarop is uitgewerkt in een bestuursvisie en een toezichtsvisie.

Toezicht vanuit de Raad van Commissarissen

Het interne toezicht is in handen van de Raad van Commissarissen. De belangrijkste taken van de raad zijn het houden van toezicht op het gevoerde beleid, het beoordelen van risico’s, de naleving van de wet- en regelgeving, interne controle en de maatschappelijke verantwoording binnen Wold & Waard.  De raad is werkgever voor de directeur-bestuurder en daarnaast gesprekspartner bij ontwikkeling van beleid.

vlnr Patricia Stenekes-Koop, Hein Braaksma, Egberdien ten Brink, Enno Zuidema en Heinrich Winter
vlnr Patricia Stenekes-Koop, Hein Braaksma, Egberdien ten Brink, Enno Zuidema en Heinrich Winter

Egberdien ten Brink, voorzitter en lid op voordracht huurders

 • Directeur Werkplein Fivelingo: organisatie voor Werk, Inkomen en Participatie, uitvoering SW-wet en Participatiewet.
 • Nevenfuncties: lid algemeen bestuur Divosa te Utrecht, lid commissie Bijzondere Situaties rond de aardbevingen in Groningen
 • Profiel: sociaal en maatschappelijk, kennis van het werkgebied
 • Lid vanaf maart 2012 - Herbenoemd 2016 - Eindjaar 2020

Heinrich Winter, vicevoorzitter

 • Hoogleraar Bestuurskunde, Faculteit Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen en directeur Pro Facto
 • Nevenfuncties: Voorzitter referendumcommissie gemeenten Leeuwarden, Emmen en Veendam, voorzitter Raad van Toezicht Stichting WIJ Groningen, lid Auditcommittee NVWA; kerndocent leergang Publieke Strategie en Leiderschap AOG, diverse lidmaatschappen van redacties van juridische uitgaven
 • Profiel: juridisch; kennis van gemeenten en schaalvraagstukken
 • Lid vanaf januari 2013 - Herbenoemd 2017 - Eindjaar 2021

Enno Zuidema, lid

 • Stedenbouwkundige en directeur Enno Zuidema Stedebouw BV, Director strategic and urban planning binnen MVRDV Rotterdam
 • Nevenfuncties: voorzitter Vereniging Dorpshuis Niehove, voorzitter Coöperatie Humsternet U.A., vicevoorzitter van de Coöperatie U.A. Samen Glasvezel Groningen
 • Profiel: ruimtelijke ordening, woningbouw, maatschappelijk en fysiek, kennis van het werkgebied
 • Lid vanaf april 2013 - Herbenoemd 2017 - Eindjaar 2021

Hein Braaksma, lid

 • Zelfstandig adviseur woningcorporaties en (zorg)instellingen
 • Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Martinizorg Groningen (begeleid wonen en ambulante begeleiding), voorzitter Stichting Buro 05 (kleinschalig literair productiehuis Groningen), voorzitter Zienemaan en Sterren (openlucht bioscoop & arthouse projecten)
 • Profiel: vernieuwende en eigentijdse blik op verbinden
 • Lid vanaf januari 2014 - Herbenoemd 2018 - Eindjaar 2022

Patricia Stenekes-Koop, lid op voordracht van de huurders

 • eigenaar PAST Financieel Management, interim controller
 • Profiel: financiën, lid auditcommissie, huurderscommissaris, kennis van het werkgebied
 • Lid vanaf augustus 2019