Organisatie en bestuur

Wold & Waard kent een open en informele bedrijfscultuur met korte organisatorische lijnen. Wij zijn er voor de huurder. Wij doen ons werk actief, betrokken en solide, zodat wij huurder en samenleving optimaal kunnen bedienen.

Organisatiestructuur
Organisatiestructuur

Onze organisatie bestaat uit de afdelingen Woondiensten, Vastgoed en Financiën & Informatievoorziening.  De stafafdeling bestaat uit Managementondersteuning, Huurdersparticipatie, P&O en Communicatie. Daarnaast heeft de organisatie een controller. Deze controller kan de directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen gevraagd en ongevraagd adviseren over het financieel beleid en beheer. De directeur-bestuurder vormt samen met de managers van de afdelingen het managementteam. De Raad van Commissarissen houdt intern toezicht. We doen ons werk met ongeveer 50 mensen

Managementteam vlnr Piet van Esch, manager Financien & Informatievoorziening, Janneke Klijn, directeur-bestuurder, Ronco Muller, manager Woondiensten en Jan Leistra, manager Vastgoed
Managementteam vlnr Piet van Esch, manager Financien & Informatievoorziening, Janneke Klijn, directeur-bestuurder, Ronco Muller, manager Woondiensten en Jan Leistra, manager Vastgoed