Woningcorporaties Vredewold en Wold & Waard verkennen mogelijkheden voor intensieve samenwerking

Geplaatst op: 2 jul 2019

Vredewold en Wold & Waard zijn met elkaar in gesprek om te kijken of samenwerken beter zou zijn voor de volkshuisvestelijke taak van de corporaties in het Westerkwartier. Daarom starten zij een verkennend onderzoek.

Is samenwerking goed voor de volkshuisvesting?

Wat betekent een eventuele samenwerking voor huurders, woningzoekenden en andere belanghouders? Het onderzoek kijkt hierbij in ieder geval naar dienstverlening, betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen & zorg. Wij vragen onze belanghouders hierbij naar aandachtspunten.

Verkenningsfase van augustus tot november

De verkenningsfase start in augustus, met de bedoeling om in november af te ronden. Op basis van de verzamelde informatie, nemen de corporaties een besluit over een eventueel vervolg.

Proces van verkenning wordt begeleid door Attrivé

Beide corporaties vinden het belangrijk dat de verkenning van een mogelijke samenwerking zorgvuldig en in overleg met de belanghouders gebeurt. In dit proces worden zij ondersteund door Attrivé. Dit adviesbureau heeft veel ervaring op het terrein van wonen, volkshuisvesting en organisatieveranderingen.

Laatste nieuws