Winnende deelnemers aan groot Woononderzoek in het Westerkwartier krijgen iPad

Geplaatst op: 6 dec 2018

Op 6 december kregen 3 inwoners uit het Westerkwartier een iPad uitgereikt. Zij namen eerder dit jaar deel aan het woonwensenonderzoek onder jongeren en het inkomens- en woonlastenonderzoek onder huurders en kopers in het Westerkwartier. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd op initiatief van de 4 gemeenten, het Huurdersplatform Westerkwartier en de woningcorporaties Vredewold en Wold & Waard.
Tijdens de bijeenkomst werden ook de prestatieafspraken voor 2019 ondertekend. 

vlnr Hermien Hulshoff-Birza, meneer Hulshoff, Joukje Scholte, Fred Stol (boven), Patrick Hoogstra (onder), Basel Alamroush
vlnr Hermien Hulshoff-Birza, meneer Hulshoff, Joukje Scholte, Fred Stol (boven), Patrick Hoogstra (onder), Basel Alamroush

Het woononderzoek

In totaal kregen ongeveer 28.000 inwoners in het Westerkwartier een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit om de verhuismotieven van jongeren tot 30 jaar in beeld te brengen en om inzage te krijgen in de vraag welke huishoudensgroepen betaalbaarheidsproblemen ondervinden. De resultaten vormen de basis voor de prestatieafspraken voor 2019 en worden ook gebruikt voor de nieuwe Woonvisie die in 2019 zal worden opgesteld voor het Westerkwartier.

Onder de deelnemers zijn 3 iPads verloot. Patrick Hoogstra, Basel Alamroush en Hermien Hulshoff-Birza en haar man kregen deze uitgereikt.

Nieuwe ambitieuze afspraken vastgelegd voor 2019

Ieder jaar maken wij  met de gemeenten en het Huurdersplatform prestatieafspraken over de plannen voor het komende jaar. Voor 2019 zijn er afspraken gemaakt over betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen met zorg en de verduurzaming van de woningen. Zo start Wold & Waard in 2019 met de renovatie van 48 woningen naar Nul-Op-de-Meter woningen. Daarnaast zijn er afspraken opgenomen die de betaalbaarheid van het wonen bevorderen. Zo kunnen inwoners met een laag inkomen in 2019 een beroep doen op kwijtschelding van de rioolheffing.
De ondertekening van de prestatieafspraken voor 2019 betekent een voortzetting van de goede samenwerking in het Westerkwartier, waarbij het Huurdersplatform Westerkwartier een gelijkwaardige positie heeft in de samenwerking.

vlnr, Joukje Scholte (Huurdersplatform), Fred Stol (Zuidhorn), Sjabbo Smedes (Grootegast),  Ben Plandsoen (Leek), Jan Vos (Marum) en Janneke Klijn (Wold & Waard) ondertekenen prestatieafspraken voor 2019
vlnr, Joukje Scholte (Huurdersplatform), Fred Stol (Zuidhorn), Sjabbo Smedes (Grootegast), Ben Plandsoen (Leek), Jan Vos (Marum) en Janneke Klijn (Wold & Waard) ondertekenen prestatieafspraken voor 2019

Bekijk de prestatieafspraken

Ze staan op de pagina Samenwerken

open de pagina

Laatste nieuws