Veel interactie op huurdersbijeenkomst over nieuw ondernemingsplan

Geplaatst op: 13 apr 2018

Iedere 4 jaar maken wij een nieuw ondernemingsplan. Het geeft ons houvast om beleidsafspraken voor de komende jaren vast te leggen. We doen dat niet alleen. We betrekken onze huurders, medewerkers en belanghouders daarbij. Met onze huurders hadden we een ontmoeting op 10 april. We spraken over wat hen bezighoudt en wat zij verwachten van Wold & Waard.

10 april: in gesprek met 50 huurders en woningzoekenden

In onze huizen wonen zo’n 9.000 mensen, van jongeren van 18 jaar tot senioren van 98 en van alleenstaanden tot grote gezinnen. Wij vonden het belangrijk om met een groep mensen te praten van verschillende leeftijden en uit verschillende dorpen. Mensen die soms al lang of juist nog maar kort bij ons huren. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen goed aan het woord kwam, waren er 50 mensen aanwezig. Ook de leden van het Huurdersplatform waren er bij.

Veel nieuwe ideeën en meningen

Sluiten onze ideeën aan bij de behoefte van huurders en woningzoekenden? Zien wij iets over het hoofd? Wat vinden zij belangrijk of juist helemaal niet?
Tijdens de avond gingen we in kleine groepen in gesprek over 5 onderwerpen: 

  • het digitaliseren van onze dienstverlening
  • wonen met energie
  • leefbaarheid; het onderhoud van tuinen en het omgaan met buren
  • de toewijzing van huurwoningen en hoe gaan we om met urgentie
  • is er voldoende variatie in woningtypes

Er werden veel ideeën en gedachten uitgewisseld.

Wij houden u op de hoogte

De plannen worden dankzij alle betrokkenen steeds duidelijker. Wij gaan nu aan de slag om ze op te schrijven en concreet te maken én om er een mooi boekje van te maken. We verwachten rond de zomer alles af te ronden en ons nieuwe ondernemingsplan te presenteren. U hoort van ons!

Laatste nieuws