Project voor de komende jaren: Energieneutrale woningen

Geplaatst op: 28 aug 2017

Onze corporatie heeft bijna 5000 woningen in het Westerkwartier. In de komende 30 jaar gaan we aan de slag om onze hele woningvoorraad energieneutraal te maken. Dat doen we omdat we duurzaamheid en energiebewustzijn belangrijke thema’s vinden. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid bepaald dat in 2050 alle woningen in ons land energieneutraal moeten zijn.  

Energieneutraal?

Energieneutrale woningen wekken evenveel energie op als nodig is voor het verbruik. Alle woningen die we nieuw bouwen maken we nul-op-de-meter. Dit zijn woningen zonder gasaansluiting maar met zonnepanelen en een warmtepompsysteem. Bij bestaande woningen zijn er verschillende mogelijkheden om ze energieneutraal te maken. Dit kan per woningtype verschillen.  

Start in 2018 met een pilot van 30 woningen

Om ervaring op te doen beginnen we met een kleine groep van ongeveer 30 woningen, de pilotgroep. Het is nog niet bekend welke 30 woningen dit zijn en in welke dorpen ze staan. We doen dat het liefst in woningtypes die in het Westerkwartier op meerdere plekken staan. We kunnen daardoor ervaren wat we bij de aanpak tegenkomen en daar ons voordeel mee doen bij de aanpak in de komende jaren. In de komende maanden zoeken we huurders voor de pilot die hier positief tegenover staan en ons willen helpen om een goede werkwijze te vinden.  

Naar energieneutraal in stappen van 10 jaar

Na de pilot gaan we in periodes van 10 jaar de andere woningen energieneutraal maken. In de eerste 10 jaar willen we de eerste 1000 woningen klaar hebben. De resterende woningen worden daarna ingepland in 2 periodes van 10 jaar.  

Wie gaat dat betalen?

Het aanbrengen van maatregelen als zonnepanelen, warmte-isolatie en andere benodigde aanpassingen betaalt Wold & Waard. Huurders krijgen niet te maken met een huurverhoging of een eigen bijdrage.
De manier waarop huurders voor hun energie betalen verandert wel. Huurders zijn nu gewend om hun energienota aan de energieleverancier te betalen. Dat hoeft straks niet meer. In plaats daarvan betalen huurders een vergoeding voor de energielevering aan Wold & Waard. Dat is een vast bedrag per maand. Uit berekeningen blijkt dat bij normaal energieverbruik de maandelijkse kosten in veel gevallen lager uitvallen.

Meer informatie over Wonen met Energie

U leest het op de speciale wesite over dit project

open de site
Wonen met Energie

Wonen met Energie

De komende jaren houden we ons bezig met het verduurzamen en energieneutraal maken van nieuwe en bestaande woningen. Lees meer daarover.

Lees meer

Laatste nieuws