Prestatieafspraken 2020 over woonbeleid in het Westerkwartier vastgelegd

Geplaatst op: 5 dec 2019

Vanochtend ondertekenden de gemeente Westerkwartier, de woningcorporaties in de gemeente (Wold & Waard, Huisvesting Vredewold en Wierden en Borgen) en de huurdersvertegenwoordigers de prestatieafspraken 2020. Het uitgangspunt voor deze afspraken is de regionale Woonvisie 2015-2020.

​​​​​​​Ambitieuze afspraken

Speerpunten voor 2020 zijn het aantal beschikbare huurwoningen, betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen met zorg en de verduurzaming van de woningen. In 2020 renoveert Wold & Waard 92 woningen naar het gemiddelde energielabel A+. Huisvesting Vredewold renoveert in dat jaar 28 seniorenwoningen naar energielabel A of A+. Wierden en Borgen streeft er naar in 2021 gemiddeld op energielabel B uit te komen.

Voor wat betreft de betaalbaarheid onderzoeken de partijen in 2020 de inzet van de Voorzieningenwijzer. Dit is een adviesinstrument over mogelijke besparingen en regelingen. Daarnaast kunnen inwoners met een laag inkomen in 2020 weer een beroep doen op kwijtschelding van de rioolheffing.
Wold & Waard en Wierden en Borgen beschikken over een Leefbaarheidsfonds. In 2020 kunnen inwoners en gemeente nieuwe aanvragen indienen voor een bijdrage uit dit fonds.

Nieuwe woonvisie

De gemeente, de corporaties en de huurdersvertegenwoordigers willen er voor zorgen dat inwoners met een lager inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen in het Westerkwartier. Ze trekken hierin dan ook gezamenlijk op. De partijen werken nu aan een nieuwe woonvisie, die naar verwachting voor de zomer gereed is. Deze visie is de basis voor meerjarige prestatieafspraken voor de periode 2021-2024.

Laatste nieuws