De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2017: 0,3%

Geplaatst op: 20 apr 2017

Vanaf morgen valt bij al onze huurders een voorstel tot huurverhoging op de deurmat. Wij hebben de huurverhoging dit jaar vastgesteld op 0,3%. Dit percentage is gelijk aan de inflatie en minder dan het maximum percentage van 2,8%  die de minister toestaat. 

Niet meer dan nodig

In ons ondernemingsplan “Zichtbaar Wold & Waard” hebben we aangegeven dat we niet meer huurverhoging vragen, dan nodig is om op korte en lange termijn aan onze opgaven te voldoen. De huurverhoging is op 95% van onze woningen van toepassing. Uitzonderingen zijn:

  • Huurcontracten waarin afwijkende afspraken staan over de jaarlijkse verhoging. Dit betreft vaak zorginstellingen.
  • Van woningen waarvoor sloop is aangekondigd wordt de huur niet verhoogd.

Geen inkomensafhankelijke verhogingen

We maken opnieuw geen onderscheid naar de inkomens van onze huurders. Er zijn dan ook geen inkomensgegevens opgevraagd bij de belastingdienst.

Meer lezen?

Op de pagina Huurprijs kunt u meer informatie lezen over het beleid rondom de jaarlijkse huurverhogingen. Of bekijk de Woonkrant.

Laatste nieuws