College van B&W gemeente Leek op werkbezoek bij Wold & Waard

Geplaatst op: 22 mei 2018

Op 22 mei bezochten de burgemeester en wethouders van Leek Wold & Waard. Met ons management werd gesproken over onder meer het energiezuinig maken van woningen. Ook werd een bezoek gebracht aan een nieuwbouwproject.

Directeur Janneke Klijn praatte het college bij over ons nieuwe ondernemingsplan. We maken om de 4 jaar zo’n plan; het geeft ons houvast bij de activiteiten voor de komende jaren. Het plan – dat binnenkort wordt afgerond – is opgesteld in overleg met huurders, woningzoekenden, medewerkers en andere belanghouders.

Renovatie van woningen naar Nul-Op-de-Meter

Hoofdonderwerp was ons project 'Wonen met Energie'. Jan Leistra, manager Vastgoed, vertelde over onze aanpak en de proef die we dit jaar doen. In nauw overleg met de bewoners, worden in Leek, Marum, Grijpskerk en Grootegast 48 woningen gerenoveerd naar Nul-Op-de-Meter. Dat wil zeggen: geen gasaansluiting, zonnepanelen voor verwarming/ventilatie en om te voorzien in de energievraag door huurders. Het college van B&W was zeer geïnteresseerd in onze ervaringen. Want niet alleen huurwoningen maar ook koopwoningen moeten energiezuinig worden gemaakt.

Woningvoorraad en wachtlijsten

Er werd ook stilgestaan bij de in Leek beschikbare huurwoningen, het aantal woningzoekenden en welke woningen het meest gewild zijn.

Een kijkje bij nieuwbouwproject De Houtwallen

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan 11 sociale huurwoningen aan De Houtwallen in Oostindie. Het zijn NOM-woningen met 2 slaapkamers op de verdieping. Het managementteam nam samen met het college van B&W een kijkje bij de bouw. De woningen zijn al toegewezen aan huurders.

Laatste nieuws