Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het is onze taak om goede sociale huurwoningen aan te bieden. Wij willen dat op een maatschappelijk verantwoorde manier doen. Behalve de zorg voor het milieu, voelen wij een grote sociale verantwoordelijkheid. Bij de keuzes die we in ons werk maken, houden we ook rekening met het welzijn en belangen van onze huurders.

Verduurzaming in onze organisatie

Wij willen bijdragen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid dat onze kleinkinderen in de toekomst ook gezond kunnen leven.  Bij de uitvoering van de werkzaamheden kiezen we voor energiebesparende middelen. De stroom op ons kantoor wekken we bijvoorbeeld  op met zonnepanelen. We streven er naar om zoveel mogelijk papierloos te werken en onze bedrijfsauto's zijn elektrisch of rijden op energiezuinige brandstoffen.
Verduurzamen is ook dat we zaken willen doen met eerlijke bedrijven en dat wij eerlijk zaken doen met anderen. We vragen kwaliteit en gunnen hen een eerlijke prijs. En we vinden het belangrijk dat onze medewerkers vitaal en duurzaam inzetbaar zijn.

Verduurzamen is ook het bevorderen van betaalbaarheid

Voor onze huurders is het betaalbaar houden van de woonlasten van groot belang. Wij streven er naar om de huurprijzen te beheersen door steeds te zoeken naar mogelijkheden om de kosten voor nieuwbouw en onderhoud te verlagen. Maar we doen dat ook door maatregelen te nemen die de energielasten voor huurders naar beneden brengen.  En door hen te begeleiden in hun persoonlijke energieverbruik.

Een energieneutrale woningvoorraad

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat in 2050 alle woningen in ons land energieneutraal moeten zijn. Dus ook de woningen van woningcorporaties. Wij staan achter deze doelstelling en hebben een programma bedacht om dat te realiseren: Wonen met Energie. In 2019 beginnen we met de renovatie van 48 woningen naar Nul-Op-de-Meter. Zonnepanelen op de woning wekken de energie op die nodig is voor het verbruik in de woning. Daarna volgt de renovatie van onze andere woningen.
Ook nieuwe woningen bouwen we zoveel mogelijk Nul-Op-de-Meter.

Duurzaam denken is voor Jan Leistra erg belangrijk

Jan is manager Vastgoed

lees meer