Over ons

Onze corporatie biedt goed en betaalbaar wonen in de sociale huursector.  We richten ons vooral op mensen met een lager inkomen of een bijzondere woonvraag. Het gaat ons niet alleen om het huis. Wij leveren ook een bijdrage aan de woonomgeving en de leefbaarheid. 

Wij bezitten ongeveer 4.800 woningen in de dorpen van de gemeente Westerkwartier van Groningen. Het grootste deel van ons woningbezit staat in de grotere dorpen Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum.

Kantoor Wold & Waard aan de Lindensteinlaan in Leek
Kantoor Wold & Waard aan de Lindensteinlaan in Leek

Onze visie

Wold & Waard huisvest mensen met lagere inkomens en mensen met een bijzondere woonvraag, zoals mensen met een beperking of zorgvraag. In het Westerkwartier beschikken we over een sociale woningvoorraad die past bij de vraag. Voor ieder dorp hebben wij een actuele vastgoedvisie die richting geeft aan onze beslissingen. Onze woningen hebben voldoende kwaliteit: ze hebben geen gebreken, zijn netjes en veilig. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de betaalbaarheid en duurzaamheid van onze woningen. De woonlasten van onze huurders zijn niet hoger dan nodig.

Onze kernwaarden

Wij werken vanuit de kernwaarden: actief, betrokken en solide.

  • Wold & Waard is actief. Wij pakken kansen die we zien op. Bij voorkeur samen met anderen, maar als het nodig is doen we het alleen. Problemen gaan we niet uit de weg, maar lossen we op. We willen denken, durven, maar vooral doen!
  • Wold & Waard is betrokken. Wij willen weten wat er speelt in het Westerkwartier. Vanuit onze rol leveren wij een bijdrage aan de samenleving. Ook binnen onze organisatie zijn wij bij elkaar betrokken. Wij helpen elkaar waar dat kan.
  • Wold & Waard is solide. Door goed te zijn in onze kerntaak leveren we stabiele kwaliteit aan onze huurders en partners. Door duidelijk en consequent te zijn in wat we wel en niet doen, zijn wij betrouwbaar voor onze omgeving en voor elkaar.

Wat deden wij in 2018?

Met de woonbelangen van onze huurders en de woningen? Op het gebied van duurzaamheid en betaalbaarheid? Lees het in ons interactieve jaarverslag.

Open het jaarverslag van 2018