Sociale urgentie

Verschillende omstandigheden kunnen er voor zorgen dat u dringend een andere woning nodig heeft. U kunt denken aan dreigende dakloosheid of woonomstandigheden, die door problemen onhoudbaar zijn. Dit is per situatie verschillend. Bij sociale urgentie spant Wold & Waard zich in om u binnen 6 maanden aan een tussenwoning te helpen. Op deze pagina leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u sociale urgentie aanvraagt.

Voorwaarden

 • U bent een meerpersoonshuishouden met kinderen tot 18 jaar;
 • Het jaarinkomen van uw huishouden is niet hoger dan € 47.703 (prijspeil 2019);
 • In de afgelopen 10 jaar hebt u minimaal 6 jaar in het Westerkwartier gewoond;
 • Er is sprake van hoge tijdsdruk in verband met dreigende en onvrijwillige dakloosheid en/of er is sprake van ernstige psychosociale problemen als gevolg van lichamelijke, geestelijke of seksuele mishandeling;
 • Een verhuizing is noodzakelijk om het probleem op te heffen; 
 • U geeft minimaal 3 dorpen als woonwens op, waarmee de kans op een tussenwoning binnen de periode van 6 maanden wordt vergroot.  Niet alle dorpen komen daarvoor in aanmerking.

In 5 stappen sociale urgentie aanvragen

 • Stap 1 - Bellen met maatschappelijk werker

  U neemt contact op met de maatschappelijk werker van Sociaal Werk De Schans, die namens Wold & Waard de urgentie toetst. Dit kan iedere dinsdag tussen 13.00 en 14.00 uur via het algemene telefoonnummer van Wold & Waard 0594 - 51 21 61. Tijdens het telefoongesprek krijgt u van de maatschappelijk werker een advies of het zinvol is om officieel sociale urgentie aan te vragen. Dit is een advies: uiteindelijk beslist u zelf of u daadwerkelijk een aanvraag doet.

 • Stap 2 - Afspraak met maatschappelijk werker

  De maatschappelijk werker maakt een afspraak met u voor een gesprek. Dit gesprek vindt plaats op kantoor van Wold & Waard. Vaak moet u schriftelijke documenten meenemen. De maatschappelijk werker informeert u daarover.

 • Stap 3 - Informatie en beoordeling

  Tijdens het gesprek probeert de maatschappelijk werker meer inzicht in uw situatie te krijgen, om de aanvraag te kunnen beoordelen. Soms hoort u aan het einde van het gesprek de beslissing over het wel of niet toekennen van de urgentie. Het kan ook gebeuren dat de maatschappelijk werker eerst meer informatie nodig heeft en wil overleggen met hulpverleners zoals huisarts, politie of andere instanties. Dat gebeurt alleen wanneer u er toestemming voor geeft.

 • Stap 4 - Aanvraagformulier invullen + bijdrage betalen

  Direct na het gesprek vult u op ons kantoor het aanvraagformulier in. De eigen bijdrage voor het aanvragen en de onderzoekskosten bedragen € 40,-. Dit bedrag kunt u per pin betalen. 

 • Stap 5 - Besluit urgentie

  U krijgt van ons een brief met daarin de beoordeling van de maatschappelijk werker: wel of geen indicatie voor sociale urgentie. Bij sociale urgentie spant Wold & Waard zich in om u binnen 6 maanden aan een tussenwoning te helpen, in 1 van de minimaal 3 door u opgegeven dorpen.