Medische urgentie

Voor een medische urgentie is een verklaring van een medisch specialist nodig. Een verklaring van een huisarts of verpleegkundige is niet voldoende. 

Voorwaarden voor woningzoekende

  1. In de afgelopen 10 jaar heeft u minimaal 6 jaar in het Westerkwartier gewoond;
  2. Het jaarinkomen van uw huishouden is lager dan € 47.703 (prijspeil 2019);
  3. De lichamelijke klachten maken dat de huidige woning niet meer passend is. Het gaat daarbij alleen om de woning zelf en niet vanwege de tuin of de afstand naar voorzieningen, zoals winkels, bushalte, etc.

Als u aan deze voorwaarden voldoet kunt u uw medisch specialist vragen om een medische verklaring. Hieronder leest u de voorwaarden waarmee uw medisch specialist rekening dient te houden bij het opstellen van een verklaring. 

Voorwaarden voor medisch specialist

  1. Uit de verklaring moet blijken dat de huidige woning van uw patiënt niet meer geschikt is om in te wonen en aan welke eisen een nieuwe woning moet voldoen;
  2. In de verklaring worden in verband met privacy van uw patiënt géén ziektebeelden opgenomen.  

Hoe vraagt u medische urgentie aan?

Denkt u dat u in aanmerking komt voor medische urgentie? Stuur ons een verklaring van uw medisch specialist, waarbij zowel u als uw specialist rekening houden met bovenstaande voorwaarden. 
Als wij besluiten u medische urgentie te geven, ontvangt u een schriftelijke bevestiging daarvan en krijgt u 24 inschrijfpunten extra (oftewel 24 maanden extra inschrijfduur).