vraag & antwoord

Vragen en antwoorden voor woningzoekenden

Wat zijn de kosten voor inschrijven als woningzoekende?
U kunt zich gratis inschrijven. Als u een woning van Wold & Waard gaat huren, brengen wij u éénmalig € 22,50 administratiekosten in rekening.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een huurwoning bij Wold & Waard?
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning van Wold & Waard moet u zich bij ons inschrijven als woningzoekende. Er gelden bepaalde regels bij woningtoewijzing. Uw inkomen mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan € 44.824 (prijspeil 2016) op het moment dat wij u een woning toewijzen.

Kom ik met mijn inkomen wel in aanmerking voor een huurwoning?
De overheid heeft inkomensgrenzen gesteld aan het huren van een sociale huurwoning. 
Bij Wold & Waard komen alleen woningzoekenden met een jaarinkomen tot € 44.824,- (prijspeil 2016) in aanmerking voor een sociale huurwoning (maandhuur tot € 710,68). Als u verwacht dat uw jaarinkomen in de toekomst onder deze inkomensgrens uitkomt, dan kunt u zich wel inschrijven. Let op: op het moment dat er een sociale huurwoning vrijkomt moet uw inkomen lager zijn dan € 44.824. Meer informatie over deze regels leest u in ons dossier woningtoewijzing.

Wat wordt met mijn inkomen meegerekend bij de toewijzing van een sociale huurwoning?
Bij het toewijzen van een sociale huurwoning kijkt Wold & Waard naar het huishoudinkomen van u en uw eventuele partner. Het gaat om het inkomen dat u heeft in het jaar waarin u het huurcontract tekent. Bij de berekening van uw huishoudinkomen wordt uitgegaan van het verzamelinkomen, zoals dat ook door de Belastingdienst wordt gebruikt. Hieronder vallen:

  • inkomen uit werk en woning;
  • inkomen uit dividend en aandelen;
  • inkomen uit sparen en beleggen.

Het inkomen van inwonende kinderen (minderjarig en meerderjarig) wordt niet meegerekend. Voor meer informatie over het verzamelinkomen kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Hoe werkt de woningtoewijzing bij Wold & Waard?
Wold & Waard werkt met het zogenoemde optiemodel. Als u in aanmerking komt voor een woning laten wij het u weten. U hoeft niets te doen. De basis voor de toewijzing van een woning is inschrijvingsduur én wij kijken naar uw woonwensen.

Hoe lang duurt het voordat ik een woning krijg toegewezen?
Staat u bij ons ingeschreven, dan komt het woningaanbod op termijn vanzelf. Wij bieden u een woning aan als u hiervoor in aanmerking komt op basis van uw inschrijfduur en woonwensen. De wachttijd verschilt per dorp en per woningtype.

Wat is een sociale huurwoning?
Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De maximale huur tot en met waar sprake is van een sociale huurwoning is € 710,68 in 2016. Het gaat hier om kale huur. Dat wil zeggen: huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht. Sociale huurwoningen zijn vooral bedoeld voor mensen met een inkomen tot € 35.739 in 2016.

Hoe kom ik aan een woning als ik teveel verdien voor een sociale huurwoning?
Als uw inkomen te hoog is voor een sociale huurwoning, zijn er ook andere mogelijkheden om aan een (huur)woning te komen. Alternatieven zijn:

  • Informeren naar de mogelijkheid een woning te kopen. Van Wold & Waard kunt u soms ook een vrijgekomen woning kopen;
  • Een woning bij Wold & Waard huren die buiten de sociale huursector valt. Het gaat hier om woningen met een maandelijkse huur hoger dan € 710,68(prijspeil 2016). Let op: wij hebben zeer weinig aanbod in de vrije sector;
  • Zoeken naar huurwoningen in de vrije sector. Particuliere verhuurders zijn niet gebonden aan inkomensgrenzen.

Kan ik van woning ruilen en welke regels gelden er bij woningruil?
Bij woningruil van huurwoningen spreken 2 huurders met elkaar af om van woning te ruilen. Voor woningruil is toestemming nodig van de verhuurders van beide woningen. Wij vragen bijvoorbeeld om uw inkomensgegevens, omdat wij eerst moeten controleren of u op basis van uw inkomen recht heeft op de woning.
Als Wold & Waard en ook de andere verhuurder hiermee instemmen, worden de 2 bestaande huurcontracten beëindigd en worden er 2 nieuwe huurcontracten opgesteld.
Op de pagina documenten & publicaties - huren kunt u een formulier voor het aanvragen van woningruil vinden.