Medische urgentie

Voor een medische urgentie is een verklaring van een medisch specialist nodig. Een verklaring van een huisarts of verpleegkundige is niet voldoende. Uit de verklaring moet blijken dat uw huidige woning niet meer geschikt is om in te wonen en aan welke eisen een nieuwe woning moet voldoen.

Voorwaarden

  • In de afgelopen 10 jaar heeft u minimaal 6 jaar in het Westerkwartier gewoond;
  • Het jaarinkomen van uw huishouden is lager dan € 46.152 (prijspeil 2018);
  • De lichamelijke klachten maken dat de huidige woning niet meer passend is. Het gaat daarbij alleen om de woning zelf en niet vanwege de tuin of de afstand naar voorzieningen, zoals winkels, bushalte, etc.

Hoe vraagt u medische urgentie aan?

Denkt u dat u in aanmerking komt voor medische urgentie? Stuur ons een verklaring van uw medisch specialist. Als wij besluiten u medische urgentie te geven, ontvangt u een schriftelijke bevestiging daarvan en krijgt u 24 inschrijfpunten extra (oftewel 24 maanden extra inschrijfduur).