Inschrijven en toewijzing

Wilt u een woning huren van Wold & Waard? Schrijf u dan in als woningzoekende. Op deze pagina leest u hoe woningtoewijzing werkt; van het online inschrijven tot het huren van een woning. Staat u al ingeschreven en wilt u uw inschrijven wijzigen? Ga dan naar uw online inschrijving

Inschrijven als woningzoekende

Om voor een huurwoning in aanmerking te komen moet u ingeschreven staan als woningzoekende. Dat kan via het Woningzoekendenportaal op Mijn Wold & Waard. De inschrijving is gratis. U vult uw persoonlijke gegevens in en het inkomen van u en uw eventuele partner. We vragen u ook naar uw woonwensen. U krijgt per e-mail een bevestiging. 

Woningen worden dagelijks aangeboden

Staat u bij ons ingeschreven, dan hoeft u verder niets te doen. U krijgt bericht van ons als er  een woning voor u beschikbaar is. Wij bieden u een woning aan als u hiervoor in aanmerking komt op basis van uw inschrijfduur, woonwensen, inkomen en huishoudgrootte. Houd er rekening mee dat u te maken hebt met een wachttijd. Als u uw woonwensen wilt uitbreiden, dan kunt u dat zelf wijzigen in het Woningzoekendenportaal. Inloggen kan ook via de pagina Mijn Wold & Waard. 

Wachttijd en voorrang

Vanaf de datum dat u zich bij ons inschrijft, bouwt u 1 punt per maand inschrijfduur op.
De inschrijfduur bepaalt of u aan de beurt bent voor de vrijgekomen woning: degene met de meeste punten krijgt eerst de woning aangeboden. Soms geven wij mensen voorrang bij de woningtoewijzing. Er is dan sprake van urgentie. Op de pagina Huren met voorrang leest u meer.   

Woningtoewijzing

Als wij u een woning aanbieden dan kunt u de woning bezichtigen. Wilt u de woning huren? Dan laat u ons dat binnen de reactietermijn weten. Als de woning toch niet geheel naar wens is, dan laat u ons dat ook weten. U kunt eventueel uw woonwensen aanpassen in uw online inschrijving. Reageer altijd op een woningaanbod: hiermee voorkomt u dat wij u uitschrijven als woningzoekende en uw opgebouwde punten kwijtraakt. Let op: een woningaanbod is altijd onder voorbehoud van een geldige inkomenstoets.

Woningaanbieding

Zolang een woning waarvan de huur is opgezegd bewoond is, bieden we de woning aan 1 woningzoekende tegelijk aan. Komt de woning leeg te staan dan kiezen wij in bepaalde situaties ervoor, om de woning gelijktijdig aan meerdere woningzoekenden aan te bieden. Een groepsaanbieding betekent dat u met meerdere woningzoekenden wordt uitgenodigd om een leegstaande woning te bezichtigen. Bij een groepsaanbieding gaat de woning naar de persoon die de 1e keus heeft. Dit is de persoon die op basis van inschrijfduur als 1e in aanmerking komt voor de woning. Is deze persoon niet aanwezig, zijn de documenten niet volledig of wil deze persoon de woning niet huren? Dan komt de 2e persoon op de lijst in aanmerking voor de woning. Enzovoort. 

Inkomenstoets

Als u de aangeboden woning wilt gaan huren moeten we controleren of het inkomen in combinatie met de gezinsgrootte past bij de huurprijs. Er gelden wettelijke regels voor. Op de pagina Passend toewijzen leest u meer. 

Oplevering woning en ondertekenen huurovereenkomst

Als de inkomenstoets akkoord is, wordt u uitgenodigd voor de oplevering van de woning. Samen met onze opzichter inspecteert u de woning en worden eventuele gebreken vastgelegd op de opnamestaat. Na deze woninginspectie wordt u uitgenodigd voor het ondertekenen van de huurovereenkomst en het in ontvangst nemen van de sleutels. Een voorbeeld van een huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden vindt u hieronder.
U krijgt ook een informatiemap waarin handige informatie staat over huurzaken. Verder kunt u als huurder gebruik maken van het Huurdersportaal op Mijn Wold & Waard, waar u gegevens kunt inzien en wijzigen. Wilt u meer weten over huurzaken? Kijk dan op de pagina Ik ben huurder.

Vraag en antwoord

 • Welke gegevens heb ik nodig als ik mij inschrijf?

  Als u zich inschrijft via Mijn Wold & Waard moet u een aantal gegevens invullen. Denk daarbij aan de volgende gegevens: 

  • Persoonlijke gegevens zoals naam- en adresgegevens, telefoonnummer, e-mail;
  • Inkomensgegevens van u en uw eventuele partner, omdat wij verplicht zijn passend toe te wijzen. U kunt voor uzelf en uw eventuele partner gratis inkomensverklaring(en) aanvragen via Mijn Belastingdienst of bij de BelastingTelefoon via 0800-0543. Loonstroken of uitkeringsspecificaties kunt u bij uw werkgever of uitkeringsinstanties opvragen. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij woningtoewijzing.
  • Woont u in een huurwoning? Stuur ons een verhuurdersverklaring. Een verhuurderverklaring is een verklaring van uw huidige verhuurder waaruit uw woon- en betaalgedrag blijkt. Als u van Wold & Waard een woning huurt, is deze verklaring niet nodig;
  • Woont u in een koopwoning, bent u inwonend of thuiswonend? Stuur ons een BRP verklaring met woonhistorie. Een BRP (Basis Registratie Personen) is een verklaring van uw gemeente waaruit blijkt waar u woont en gewoond heeft.
 • Hoe lang is mijn inschrijving geldig?

  Uw inschrijving komt te vervallen als u een aangeboden woning accepteert. Het kan ook voorkomen dat u zelf aangeeft dat u niet langer ingeschreven wilt blijven staan. U dient uw inschrijving wel jaarlijks te verlengen. Hierover ontvangt u automatisch bericht als u minimaal 1 jaar uw online uw inschrijving niet heeft geraadpleegd.

 • Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

  U kunt voor uzelf en uw eventuele partner gratis inkomensverklaring(en) aanvragen via Mijn Belastingdienst of bij de BelastingTelefoon via 0800-0543. Loonstroken of uitkeringsspecificaties kunt u bij uw werkgever of uitkeringsinstanties opvragen. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij woningtoewijzing.

 • Naar welk inkomen kijken jullie bij de toewijzing van woningen?

  Bij de toewijzing van een huurwoning kijken we naar het inkomen van u en uw eventuele partner. Uitgegaan wordt van het verzamelinkomen zoals de Belastingdienst dat hanteert. Het inkomen van inwonende kinderen rekenen we niet mee.

 • Heb ik recht op huurtoeslag?

  Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele partner en medebewoners aan de voorwaarden van de Belastingdienst Toeslagen voldoen. Hierbij telt het inkomen van inwonende kinderen tot een bepaald bedrag wel mee. Wilt u weten hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen? Maak dan een proefberekening.

 • Kan ik met voorrang een woning toegewezen krijgen?

  Bent u dringend op zoek naar een andere woning? In noodsituaties geven wij woningzoekenden soms voorrang. Dat doen wij alleen in uitzonderingsgevallen, want als iemand voorrang krijgt, betekent dit dat een ander langer moet wachten. Er moet sprake zijn van sociale of medische urgentie. Meer hierover leest u op de pagina Huren met voorrang.

 • Waarom krijg ik geen woning toegewezen?

  U kunt om verschillende redenen een 'blokkade' hebben, waardoor u geen woning krijgt toegewezen.

  • U staat niet meer ingeschreven als woningzoekende, omdat u bijvoorbeeld niet gereageerd heeft op een woningaanbod;
  • U hebt huurachterstand waarover u geen afspraken met ons of uw huidige verhuurder heeft gemaakt;
  • Uw huurovereenkomst is ontbonden vanwege een hennepplantage;
  • U bent ontruimd wegens wangedrag, wanbetaling of overlast. Als u in aanmerking komt voor het Tweede Kansbeleid, kunt u zich opnieuw inschrijven. Er blijft een blokkade. Onder voorwaarden zijn wij bereid de blokkade op te heffen en u opnieuw woonruimte aan te bieden.
 • Ik huur en wil graag met een andere huurder de woning ruilen. Kan dat?

  Wilt u met een andere huurder van huurwoning ruilen? Op de pagina Woningruil leest u wat de voorwaarden zijn.