Wijk/woningverbetering

Wijk- en woningverbetering betekent dat wijken of buurten en woningen worden opgeknapt. Bij wijkverbetering gaat het vaak over het inrichten van de woonomgeving, waardoor de leefbaarheid verbetert. Bij woningverbetering gaat het om renovatie. In 2018 starten we met een groot project om al onze woningen energieneutraal te maken. Dit project heet Wonen met Energie.

Sociaal plan en vergoeding

Als u te horen krijgt dat uw woning gerenoveerd wordt, dan kan dat heel ingrijpend voor u zijn. Soms moeten woningen gesloopt worden. We hebben een sociaal plan voor zowel sloop als renovatie. Daarin staan wat uw rechten en plichten zijn. Bijvoorbeeld dat u een vergoeding krijgt en wanneer u wel of niet tijdelijk een andere woning krijgt. 

Vraag en antwoord

 • Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en onderhoud?

  Renovatie = woningverbetering
  Bij renovatie en woningverbetering gaat het om het (gedeeltelijk) vernieuwen van de woning. Dat kan inhouden dat wij de woning veranderen of vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van dubbel glas. Soms gaat het om sloop, waarna wij al dan niet op dezelfde locatie nieuwe woningen bouwen. Na renovatie of woningverbetering gaat meestal een  huurverhoging in. Dit mag alleen als de renovatie meer woongenot oplevert.

  Onderhoud
  Bij onderhoud gaat het om de reparatie of vervanging van onderdelen van de woning. Onderhoud kan worden onderverdeeld in planmatig onderhoud en dagelijks onderhoud.

 • Wordt mijn woning gesloopt?

  Als u moet verhuizen omdat uw woning moet worden gesloopt, dan hoort u dat persoonlijk van ons. Meestal bouwen we op de plek waar we slopen nieuwe woningen terug. Het meemaken van een sloopproces is voor veel mensen heel ingrijpend. We hebben daarom een sociaal plan. Daarin staat wat uw rechten en plichten zijn. U krijgt bijvoorbeeld een vergoeding krijgt en een andere woning.

 • Wordt mijn woning gerenoveerd?

  Al onze woningen worden in de komende 30 jaar ingrijpend gerenoveerd. In 2018 beginnen we met 40 woningen. De aanpassingen in en aan de woningen zorgen ervoor dat het Nul-Op-de-Meter (NOM) woningen worden. Zonnepanelen wekken energie op die nodig is om de woning te verwarmen en warm water te leveren. Én om voldoende energie te hebben voor het dagelijkse huishouden. Deze 40 woningen vormen de start van ons project Wonen met energie om de komende 30 jaren al onze woningen te renoveren.

 • Wat staat er in het sociaal plan?

  In  het sociaal plan staan uw rechten en plichten. Bijvoorbeeld dat u een vergoeding krijgt en wanneer u wel of niet tijdelijk een andere woning krijgt. Maar ook uitgebreide informatie over wat er allemaal komt kijken bij renovatie of sloop. Van aankondiging tot afronding.

 • Heb ik recht op een vergoeding?

  U kunt verhuiskostenvergoeding krijgen als u moet verhuizen omdat uw woning wordt gesloopt. De verhuiskostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het verhuizen en herinrichten.
  Bij renovatie hebt u recht op een tegemoetkoming voor de periode dat er gewerkt wordt aan uw woning. Soms is een renovatie zo ingrijpend dat het nodig is om tijdelijk te verhuizen naar een wisselwoning. In dat geval heeft u recht op de verhuiskostenvergoeding. 
  Als u moet verhuizen omdat uw woning wordt gesloopt of gerenoveerd, dan hoort u dat persoonlijk van ons. De Rijksoverheid past jaarlijks de bedragen van de verhuiskostenregeling aan. 

 • Gaat de huur omhoog na verbetering van mijn huurwoning?

  Na verbetering van uw huurwoning (renovatie) betaalt u meestal een hogere huur. Maar alleen als u vooraf toestemming hebt gegeven voor de verbetering. Voor onderhoud, zoals reparaties of kozijnen vervangen betaalt u géén huurverhoging.

Zelf uw woning verbeteren?

Wij geven u daar graag de gelegenheid voor. Het is wel handig om te weten welke spelregels er gelden.

lees meer