Leefbaarheidsfonds

In een aantrekkelijke woonomgeving is het prettig wonen, zo'n omgeving nodigt uit tot onderling contact. De leefbaarheid van uw dorp is ook voor ons een belangrijk onderwerp. Ieder jaar reserveren we daarom geld voor het Leefbaarheidsfonds. We betalen graag mee aan goede ideeën van huurders die de leefbaarheid bevorderen.

Wij stellen jaarlijks in totaal € 48.000 beschikbaar. Per aanvraag kennen wij maximaal € 3.000 toe. Aanvragen kunnen worden ingediend door een groep bewoners of door de gemeente.

Een voorbeeld waaraan wij hebben meebetaald

Op bovenstaande foto bovenaan de pagina ziet u 1 van de 3 'sociale kunstbanken' die in Zuidhorn zijn geplaatst. Ze zijn gemaakt door kinderen en ouderen onder begeleiding van beeldhouwer Natasja Bennink. De banken nodigen uit om te zitten en met anderen in contact te komen.

Waar letten we op bij de beoordeling van de aanvragen?

Bij het beoordelen van de aanvragen, moeten we rekening houden met regels van de Rijksoverheid. Een van de belangrijkste regels is dat het moet het gaan om een duurzame fysieke voorzieningen in de directe omgeving van huurders van Wold & Waard. Zij moeten er aantoonbaar gebruik van kunnen maken. De aanvragen worden door onszelf en door het Huurdersplatform Westerkwartier beoordeeld.

Vraag en antwoord

  • Ik heb een goed idee, hoe kan ik een aanvraag doen?

    Vul een aanvraagformulier in. Geef op het formulier aan wat uw idee is, hoe de uitvoering gaat plaatsvinden en wat het kost. Wilt u precies weten met welke spelregels we rekening houden, dan kunt u dat nalezen in het reglement.

  • Waarom is mijn aanvraag afgewezen?

    Ons leefbaarheidsfonds is gericht op het ondersteunen van duurzame fysieke voorzieningen, waarbij wetgeving voor woningcorporaties een duidelijke relatie met huurders of huurwoningen als voorwaarde stelt. Als de door u te organiseren voorziening of activiteiten hieraan niet voldoen, past een bijdrage niet binnen de wetgeving en de bedoeling van ons leefbaarheidsfonds.