Last of overlast

Heeft u ergens last van? Bijvoorbeeld geluidsoverlast of overlast van huisdieren, hangjongeren, vervuiling of niet goed onderhouden tuinen?

De ervaring leert dat buren die elkaar aanspreken op elkaars gedrag, problemen vaak samen oplossen. Mensen zijn zich vaak niet eens bewust dat ze overlast veroorzaken. Ga een gesprek aan en probeer samen tot een oplossing te komen. Lukt het niet om samen afspraken te maken en blijft de overlast bestaan?  Buurtbemiddeling Westerkwartier kan u helpen een oplossing te vinden. Op www.problemenmetjeburen.nl staan tips over om te gaan met overlast. U kunt ook contact opnemen met een medewerker van onze afdeling Woondiensten.

Vraag en antwoord

 • Wat is het verschil tussen last en overlast?

  Een bewoner kan met zijn gedrag het woongenot van een andere bewoner verstoren. Volgens de wet is het overlast als er sprake is van 3 kenmerken: het is ernstig, langdurig en herhaaldelijk.

 • Is er een site waar ik informatie kan krijgen over overlast?

  Op www.problemenmetjeburen.nl staan tips over om te gaan met overlast.

 • Wat kan ik zelf doen om hinder of overlast te stoppen?

  Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat uw buren zich niet van de overlast bewust zijn. Met een goed gesprek kunt u een heleboel ergernis oplossen. Denk alvast na over een oplossing. Maak daarna een afspraak en neem de tijd voor dit gesprek. Blijf rustig en probeer duidelijke afspraken te maken met elkaar.
   

 • Waarom is het verstandig om eerst zelf te praten met de buren?

  Als u overlast ervaart van uw buren vragen wij u eerst te proberen het zelf samen op te lossen. Vaak zijn andere mensen zich er niet van bewust dat zij overlast veroorzaken. Lukt het niet om samen afspraken te maken en blijft de overlast aanhouden? Meld uw overlast dan bij ons.

 • Kunnen jullie bemiddelen?

  Als u overlast ervaart van uw buren vragen wij u eerst te proberen het zelf samen op te lossen. Vaak zijn andere mensen zich er niet van bewust dat zij overlast veroorzaken. Lukt het niet om samen afspraken te maken en blijft de overlast bestaan?  Buurtbemiddeling Westerkwartier kan u helpen een oplossing te vinden. U kunt ook contact opnemen met een medewerker van onze afdeling Woondiensten. Als de veroorzaker van de overlast geen huurder is van Wold & Waard, dan ondernemen wij geen actie. 

 • Bij wie meld ik overlast?

  • Buurtbemiddeling Westerkwartier helpt mensen burenruzies op te lossen. De bemiddelaars horen het verhaal van beide buren en brengen hen samen aan tafel.
  • Vervuiling en verloedering van uw buurt, bijvoorbeeld door graffiti, rotzooi op straat of vernielingen kunt u melden bij gemeente Westerkwartier.
  • Overlast in uw buurt, bijvoorbeeld drugsoverlast of crimineel gedrag, kunt u melden bij de plaatselijke politie.
  • Als de situatie spoedeisend is, wanneer iemand zijn leven in direct gevaar is of als u getuige bent van een misdrijf, belt u 112.