Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud is het onderhoud dat wij regelmatig uitvoeren aan uw woning en de installaties. U kunt denken aan het schoonmaken van dakgoten,  het schilderen van buitenkozijnen of het vervangen van de cv-ketel.

Planmatig onderhoud

Het planmatige onderhoud doen wij niet zelf, maar besteden we uit aan verschillende aannemers. Uiteraard informeren wij u hierover persoonlijk. Zo weet u op tijd welke werkzaamheden wanneer gepland staan en wie dat gaat uitvoeren.

Veiligheidskeuringen

Uw woning moet veilig zijn. U moet kunnen rekenen op veilige installaties die goed werken. We laten daarom eens in de 12 jaar alle water- en gasleidingen en elektrische installaties keuren. Bij de water- en gasleiding wordt er gecontroleerd op lekkage en corrosie (roestvorming). De elektrische installaties worden doorgemeten en gecontroleerd. Zijn er gebreken, dan worden ze direct verholpen of vervangen.

Danny Gijsbertha is onze opzichter Planmatig onderhoud

Lees zijn verhaal

Renovatie Nul-Op-de-Meter

Tot 2050 maken wij al onze woningen energieneutraal