Dagelijks onderhoud

U kunt ons voor veel onderhoudsklussen benaderen. Voor een deel van het onderhoud bent u als huurder zelf verantwoordelijk.  Wie waarvoor verantwoordelijk is leest u in de brochure Onderhoud, wie doet wat of wie betaalt op deze pagina.

Lid van Servicefonds? Dan doen wij kleine reparaties voor u

De meeste huurders zijn lid van het Servicefonds. Voor een bedrag van € 1,88 per maand doen wij kleine werkzaamheden, die u als huurder normaal gesproken zelf zou moeten doen. Denk aan vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen als trapleuningen, deurknoppen, elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen. Heeft u een reparatieverzoek? Op de pagina Reparaties en onderhoud leest u hoe u dit bij ons kan melden.

Wilt u zelf uw woning aanpassen?

Het is fijn om je woning naar eigen voorkeur in te richten. De kleine aanpassingen kunt u zonder toestemming uitvoeren. Denk dan bijvoorbeeld aan tapijt leggen, lampen ophangen en het schilderen van binnenkozijnen en wanden. Voor grote aanpassingen die meer ingrijpend zijn, heeft u toestemming van ons nodig. Op de pagina Woning aanpassen leest u meer over de mogelijkheden van woningaanpassing en wat de regels zijn.

Ventilatietips

Goed ventileren is nodig voor je gezondheid. Vuile lucht moet het huis uit en schone lucht moet erin. Toch gebeurt dit vaak onvoldoende. 1 op de 10 woningen heeft schimmel, bijna de helft bevat tabaksrook en in veel huizen is binnen meer fijnstof aanwezig dan buiten. Ventilatie kan dus beter. Advies en tips over ventilatie leest u op Mileucentraal.nl. Hier leest u ook hoe u het beste kunt ventileren als u in uw woning gebruik maakt van natuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie of balansventilatie.