leefbaarheidsfonds

In een aantrekkelijke woonomgeving is het prettig wonen, zo'n omgeving nodigt uit tot onderling contact. De leefbaarheid van uw dorp is ook voor Wold & Waard een belangrijk onderwerp. Wel zijn we in toenemende mate gebonden aan regels die de rijksoverheid stelt. Heeft u een goed idee om de leefbaarheid te vergroten? Vul dan het aanvraagformulier in. Wij helpen u als het kan graag!

Wij stellen jaarlijks in totaal € 48.000 beschikbaar. Dat is € 12.000 per jaar per gemeente (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn). Het leefbaarheidfonds richt zich op fysieke, duurzame voorzieningen, in de directe nabijheid van huurders van Wold & Waard, zodat zij er aantoonbaar gebruik van kunnen maken. Per aanvraag wordt maximaal € 3.000 toegekend. Aanvragen kunnen worden ingediend door een groep bewoners (al dan niet in georganiseerd verband) of door een gemeente.

Aanvragen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. Het gaat om een duurzame fysieke voorziening;
  2. In de directe omgeving wonen huurders van Wold & Waard die gebruik van de voorziening maken;
  3. Het initiatief levert een bijdrage aan de onderlinge verhouding tussen bewoners;
  4. Het initiatief heeft een aantoonbaar draagvlak in de buurt of het dorp;
  5. Het gaat om een particulier initiatief of een initiatief van een organisatie zonder winstoogmerk;
  6. Het gaat om een concreet en afgebakend initiatief (project) en om een eenmalige vraag om in de kosten ervan bij te dragen.
Reglement Leefbaarheidsfonds
Formulier