Huurdersplatform

Wold & Waard vindt het belangrijk dat huurders meepraten en meedenken over ons beleid. Hiervoor is het Huurdersplatform Westerkwartier opgericht. Ook zijn er bij een aantal appartementencomplexen bewonerscommissie actief. Het platform en deze commissies behartigen de belangen van de bewoners in het Westerkwartier en adviseren Wold & Waard.

Huurdersplatform Westerkwartier

Het  Huurdersplatform vertegenwoordigt onze huurders en is een belangrijke gesprekspartner van Wold & Waard. Het platform bestaat uit 8 gekozen leden en zij praten mee over onderwerpen als bijvoorbeeld het slopen van woningen, de huurprijzen, het onderhoud en renovaties, de verhuur en toewijzing van woningen, herstructurering en leefbaarheid in de buurt en huisvesting van ouderen, gehandicapten en personen die zorg nodig hebben.
Ieder jaar maakt Wold & Waard zogenaamde prestatieafspraken met de gemeente en het Huurdersplatform. Het Huurdersplatform is daarin een volwaardige gesprekspartner. Meer informatie kunt u nalezen op de website van het Huurdersplatform.

Leden

Het Huurdersplatform bestaat uit de volgende mensen.  Van de meeste leden hebben wij een portretje geschreven. Lees hun verhaal, door op de naam te klikken.

Joukje Scholte voorzitter 0594 - 65 80 10
Jan Westerlaan vice-voorzitter 06 - 21 16 80 46 
Vonnie Dijkstra penningmeester         0594 - 65 96 48
Johan Benjamins secretaris 0594 - 61 22 44
Ubel de Vries lid 0594 - 64 22 02
Gerda van der Zee   lid 06 - 29 17 87 43
Duncan de Boer lid  

We zoeken een nieuw lid

Bent u huurder van Wold & Waard en vindt u het leuk om mee te praten?

Coördinator Huurdersparticipatie

Roelof Otten is coördinator Huurdersparticipatie en bereikbaar via 0594 - 51 21 61 of via e-mail huurdersplatform@woldwaard.nl.

Bewonerscommissies van wooncomplexen

Wij bieden huurwoningen in een aantal seniorencomplexen. Vaak is er een bewonerscommissie die bestaat uit een aantal bewoners in het complex. Zij praten mee over specifieke plannen voor hun wooncomplex. Het gaat dan om onderwerpen als sloop en renovatie van de woningen, het huurprijzenbeleid, het servicekostenpakket, de leefbaarheid in de buurt en herstructurering van de buurt.

Vraag en antwoord

 • Wat is het verschil tussen een Huurdersplatform en een bewonerscommissie?

  Ons Huurdersplatform en bewonerscommissies hebben informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht. Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan het Huurdersplatform en mogen alleen meepraten over plannen voor hun bewonerscomplex.

 • Wat zijn de taken van het Huurdersplatform?

  Het Huurdersplatform heeft recht op informatie over bijvoorbeeld de plannen voor sloop van woningen, het onderhoud en de huurprijzen. Hierover wordt dan overlegd. Ook bij beleidswijzigingen wordt er overlegd. Het Huurdersplatform kan ook advies geven over de voorgenomen beleidswijziging. Als wij willen afwijken van het advies, dan moeten wij aangeven waarom wij het advies geheel of gedeeltelijk niet opvolgen. Soms is er sprake van instemmingsrecht. In dat geval hebben wij toestemming nodig. Het Huurdersplatform praat ook mee bij het overleg tussen gemeente en ons op het gebied van wonen.

 • Ik wil ook graag meepraten. Kan ik lid worden van het Huurdersplatform?

  Ja graag. Contact met huurders vinden wij erg belangrijk. Aanmelden als lid kan door contact op te nemen met Roelof Otten, coördinator Huurdersparticipatie. Hij is bereikbaar via 0594-51 21 61 of via e-mail huurdersplatform@woldwaard.nl. U kunt zich ook aanmelden bij één van de leden van het Huurdersplatform Westerkwartier.

 • Hoe kan ik een vraag stellen aan het Huurdersplatform?

  U kunt uw vraag stellen aan Roelof Otten. Hij is coördinator Huurdersparticipatie en bereikbaar via 0594 - 51 21 61 of via huurdersplatform@woldwaard.nl. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met één van de leden. Op deze pagina of op Huurdersplatformwesterkwartier.nl vindt u de contactgegevens.