Woningruil

Wilt u met een andere huurder van huurwoning ruilen? Bij woningruil van huurwoningen spreken 2 huurders met elkaar af om van woning te ruilen.
Dit kunnen 2 woningen van Wold & Waard zijn, maar 1 van de 2 woningen kan ook van een andere verhuurder zijn.

Voor woningruil is toestemming nodig van de verhuurders van beide woningen. Als Wold & Waard en de andere verhuurder hiermee instemmen, eindigen de 2 bestaande huurcontracten en worden er 2 nieuwe huurcontracten opgesteld. Bij woningruil gelden, net als bij gewone woningtoewijzingen, de regels van Passend Toewijzen. Dit betekent dat we toetsen of de ruilpartner op basis van inkomen en huishoudgrootte in aanmerking komt voor de woning. Meer informatie hierover kunt u nalezen op de pagina Passend Toewijzen.  Woningruil kunt u samen met uw ruilpartner aanvragen via het formulier woningruil.  

Vraag en antwoord

 • Aan welke regels moet ik mij houden bij woningruil?

  Bij woningruil van huurwoningen spreken 2 huurders met elkaar af om van woning te ruilen. Voor woningruil is toestemming nodig van de verhuurders van beide woningen. Wanneer de verhuurders hebben ingestemd, beëindigen zij de 2 bestaande huurcontracten en stellen zij 2 nieuwe huurcontracten op. Onze opzichter komt - net als bij een reguliere huuropzegging - langs voor een voor- en een eindinspectie. Voordat u het huurcontract ondertekent wordt er een opnamestaat gemaakt. Dit is een beschrijving van hoe de woning was bij het begin van de huur. Meer informatie hierover leest u op de pagina Huur opzeggen.

 • Nemen wij bij woningruil elkaars huurcontract over?

  Nee. Wanneer wij hebben ingestemd, beëindigen wij het huurcontract en stellen wij met een nieuw contract op. U bent als ruilpartner alleen aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit uw eigen huurcontract. Met elkaars huurcontract heeft u niets te maken. De opvolgende huurder kan zich niet beroepen op het huurcontract van zijn voorganger.
  De nieuwe huurder hoeft zich ook niet aan afspraken uit het oude huurcontract te houden.
  Een nieuw huurcontract kan ook betekenen dat u een andere huurprijs betaalt dan uw voorganger.

 • Wat kan ik doen als u niet mee wil werken aan woningruil?

  Willen wij niet meewerken aan woningruil? Dan kan u de kantonrechter vragen om woningruil af te dwingen. De kantonrechter bekijkt of de huurders belang hebben bij de woningruil. En of de ruilpartner de financiële verplichtingen kan nakomen. Ook bij woningruil gelden de regels van Passend Toewijzen.  In de wet Passend Toewijzen is geregeld dat nieuwe huurders een woning huren waarvan de huurprijs aansluit bij het inkomen. Daarmee wordt voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure huurwoningen terecht komen. Bij het aangaan van een nieuw huurcontract zijn wij verplicht het huishoudinkomen van de nieuwe huurder (en partner) te controleren.