Wij gaan trouwen of samenwonen

Uw partner komt bij u wonen? Als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wordt uw partner automatisch medehuurder. Als u gaat samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wordt uw partner niet automatisch medehuurder.

Echtgenoot of geregistreerd partner is automatisch medehuurder

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Medehuurders zijn, net als huurders, aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen uit het huurcontract. Voorbeelden zijn betalen van de huur, kleine reparaties doen of  vergoeden van schade aan de woning. Voor de medehuurder gelden deze verplichtingen pas vanaf het moment dat hij of zij medehuurder is geworden.

Andere huisgenoten zijn niet automatisch medehuurder

Partners die samenwonen maar niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben zijn niet automatisch medehuurder. Om dat wel te worden moet u een verzoek bij ons indienen om medehuurder te worden. Voorwaarde is dat u minimaal 2 jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. Een logé of onderhuurder kan dus geen medehuurder worden. Afhankelijk van uw situatie kan het zijn dat wij aanvullende gegevens van u nodig hebben. Als de aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een bijlage bij het huurcontract.

Vraag en antwoord

 • Wanneer ben ik medehuurder en wat zijn mijn rechten en plichten?

  Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Bij vertrek van de huurder wordt de medehuurder automatisch de huurder. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerde partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst. Medehuurders zijn, net als huurders, aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen uit het huurcontract. Voorbeelden zijn betalen van de huur, kleine reparaties doen of  vergoeden van schade aan de woning. Voor de medehuurder gelden deze verplichtingen pas vanaf het moment dat hij of zij medehuurder is geworden.

  Laat ons altijd weten als er een wijziging is.

 • Hoe kan ik medehuurder worden?

  Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Bij vertrek van de huurder wordt de medehuurder automatisch de huurder. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerde partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst.

  Niet automatisch medehuurder? Dan kunt u een verzoek bij ons indienen om medehuurder te worden
  Andere huisgenoten zijn niet automatisch medehuurder. Bijvoorbeeld partners die samenwonen maar niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben. Wilt u als partner van de huurder medehuurder worden? Dan kunt u een verzoek bij ons indienen om medehuurder te worden. Voorwaarde is dat u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert.

 • Wie mag blijven wonen na einde relatie?

  Vertrek echtgenoot of geregistreerd partner
  Als de huurder vertrekt, wordt de medehuurder automatisch huurder.
  Wilt u beiden niet vertrekken? Bij echtscheiding moet u onderling besluiten wie in de woning blijft wonen. Komt u er samen niet uit? Dan kan de rechter beslissen wie van de echtgenoten of partners huurder van de woonruimte blijft.

  Vertrek ongeregistreerd partner
  Ook bij niet-echtgenoten of ongeregistreerde partners wordt de medehuurder automatisch huurder als de huurder vertrekt. Heeft de niet-echtgenoot of ongeregistreerde partner of andere medebewoner niet de status van medehuurder gekregen? Dan eindigt de huur bij het vertrek van de huurder. De niet-echtgenoot, niet-geregistreerde partner of andere medebewoner moet de woning bij vertrek van de huurder dan ook verlaten.
  Wilt u beiden niet vertrekken? Bij samenwonen zonder geregistreerd partnerschap moet u ook onderling besluiten wie in de woning blijft wonen. Komt u er samen niet uit? Dan kan de rechter beslissen wie van de partners huurder van de woonruimte blijft. 

 • Wat gebeurt er als mijn partner overlijdt en ik ben geen medehuurder?

  Woont u in bij uw partner, maar bent u geen medehuurder? Dan mag u na zijn of haar overlijden nog 6 maanden in de woning blijven wonen. Binnen deze periode kunt u eerst ons vragen u als hoofdhuurder te accepteren. U moet wel kunnen aantonen dat u met de overledene een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerde, dus met de bedoeling die lang te laten duren. Ook moet u zelfstandig de huur kunnen betalen. Als wij uw verzoek afwijzen, dan kunt u binnen die zes maanden aan de  kantonrechter vragen om het huurcontract op uw naam te zetten zodat u in de woning kunt blijven. 

 • Kunnen inwonende kinderen medehuurder worden?

  Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit. Daarom wordt bij inwonende volwassen kinderen geen duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder verondersteld en kunnen zij geen medehuurder worden. Woont een volwassen kind bij de ouder of ouders in om deze te verzorgen? Dan wordt soms wel aangenomen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Een verzoek tot medehuurderschap bij ons is altijd mogelijk. Afhankelijk van uw situatie kan het zijn dat wij aanvullende gegevens van u nodig hebben. Als de aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een bijlage bij het huurcontract.

 • Wat kan ik doen als u niet akkoord gaat met mijn verzoek medehuurderschap?

  Gaan wij niet akkoord met het verzoek om medehuurderschap? Dan kunt u de hulp van de rechter inroepen. De rechter kan uw verzoek om 3 redenen afwijzen:

  • Uw huisgenoot woont nog geen 2 jaar met u samen.
  • De financiële situatie van uw huisgenoot is niet toereikend om de huur te kunnen betalen
  • Het verzoek wordt gedaan om iemand heel snel de positie van huurder te geven. Hiermee wordt misbruik gemaakt van de regeling.
 • Wanneer eindigt het medehuurderschap?

  Als de medehuurder niet meer zijn hoofdverblijf in de woning heeft, verliest hij zijn medehuurderschap.
  Een medehuurder die geen echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder is, kan zelf het medehuurderschap opzeggen.
  Als echtgenoten of geregistreerde partners gaan scheiden, ontvangen wij graag een gezamenlijk verzoek. Hieruit moet blijken wie van u beiden in de woning blijft wonen en wie vertrekt.