Wij gaan uit elkaar

Bij echtscheiding of einde relatie besluit u samen wie van u in de woning blijft en wie vertrekt. U kunt ook besluiten dat u beide de woning verlaat en de huur opzegt. Soms komt het voor dat u bij vertrek van uw partner ook zelf de woning moet verlaten, bijvoorbeeld omdat u geen recht heeft op de woning.

Vertrek van 1 van de 2

Als u uit elkaar gaat spreekt u onderling af wie in de woning blijft wonen en wie vertrekt. 
Laat ons dit weten door samen met uw partner het formulier huuropzegging in te vullen.
Op dit formulier kunt u aangeven dat 1 van de 2 de woning opzegt en de ander blijft huren.
Wij controleren vervolgens met wie wij het huurcontract zijn aangegaan. Bent u inderdaad beide huurder? Dan sturen wij u beide een bevestiging. Hierin staat vanaf welke datum de vertrekkende huurder geen huur meer hoeft te betalen en ook geen aanspraak meer kan maken op de rechten en plichten uit het huurcontract. Hierin staat ook dat de achterblijvende huurder op dezelfde datum van rechtswege enige huurder wordt en vanaf die datum in zijn eentje verantwoordelijk zal zijn voor de rechten en plichten in het huurcontract.
Soms komt het voor dat degene die in de woning wil blijven wonen ook moet vertrekken, omdat hij of zij geen huurder of medehuurder is.

Vertrek van beide

Als u uit elkaar gaat en besluit beide de woning te verlaten, dan kunt u de huur opzeggen.
Staat het huurcontract op beide namen? Zorg dan dat u beide het formulier ondertekent.

Vraag en antwoord

 • Hoe geef ik de wijziging door?

  Bent u het erover eens wie in de huurwoning blijft? Vul dan samen met uw partner het formulier huur opzeggen in. Op dit formulier kunt u aangeven dat 1 van de 2 de woning opzegt en de ander blijft huren. De vertrekkende huurder verliest daarmee zijn rechten en plichten en de huurder die achterblijft is vervolgens in zijn eentje verantwoordelijk voor de rechten en plichten in het huurcontract. U krijgt beide een bevestiging hiervan.

  Wilt u beide de woning verlaten? Zeg dan de huur samen op. Hoe dit werkt leest u op de pagina huur opzeggen.

 • Het huurcontract staat op beide namen. Wie van ons heeft recht op de woning?

  U en uw partner staan beiden als huurder in het huurcontract. Bijvoorbeeld omdat u samen de woning huurt. Of als uw partner bij u is ingetrokken en later in het huurcontract is opgenomen. Dit gebeurt automatisch bij huwelijk en geregistreerd partnerschap, maar kan bij samenwonen ook door een verzoek medehuurderschap zijn ontstaan. Dit heet in alle gevallen 'contractuele medehuur' of 'samenhuur'. In dit geval heeft u beide recht op de woning. We adviseren u in goed overleg onderling af te spreken wie in de woning blijft en wie vertrekt. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de rechter vragen om te bepalen wie de huurder van de woning zal zijn.

 • Het huurcontract staat op mijn naam. Heeft mijn (ex)partner ook recht op de woning?

  Bent u gehuwd, geregistreerd partner of medehuurder?
  Als het huurcontract op uw naam staat, dan kan het voorkomen dat door huwelijk, geregistreerd partnerschap of een verzoek tot medehuurderschap uw partner in het verleden (automatisch) medehuurder is geworden. In dat geval heeft ook uw partner recht op de woning.

  Bent u niet gehuwd, geen geregistreerd partner en ook geen medehuurder?
  Als u niet gehuwd bent of geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan en uw partner ook niet via een verzoek medehuurder is geworden, dan bent u als huurder in uw eentje verantwoordelijk voor de rechten en plichten van het huurcontract. U hebt in dat geval recht op de woning en uw partner niet.

 • Het huurcontract staat op naam van mijn (ex)partner. Heb ik ook recht op de woning?

  Bent u gehuwd, geregistreerd partner of medehuurder?
  Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, bent u automatisch medehuurder van de woning. Of als u later bij uw partner bent ingetrokken en als medehuurder in het huurcontract bent opgenomen. Dit gebeurt automatisch bij huwelijk en geregistreerd partnerschap, maar kan bij samenwonen ook door een verzoek medehuurderschap zijn ontstaan. Dit heet in alle gevallen 'contractuele medehuur' of 'samenhuur'.
   

  Bent u niet gehuwd, geen geregistreerd partner en ook geen medehuurder?
  Als u niet gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, bent u niet automatisch medehuurder van de woning. Als u tijdens het samenwonen ook geen medehuurder bent geworden via een verzoek medehuurderschap, dan is uw partner als huurder in zijn of haar eentje verantwoordelijk voor de rechten en plichten van het huurcontract. U heeft in dat geval geen recht op de woning en uw partner wel.

 • Mijn (ex)partner en ik zijn het niet eens wie in de woning blijft, wat nu?

  Het komt voor dat huurder en medehuurder het niet met elkaar eens worden over de vraag wie mag blijven. In dat geval kunt u aan de rechter vragen om te bepalen wie de huurder van de woning zal zijn. Wij zijn als verhuurder in een dergelijke procedure geen partij. 
  De rechter beslist: het toewijzen van het huurrecht aan de één leidt automatisch tot het gelijktijdig verliezen van het huurrecht door de ander.

  Wij adviseren u om in goed overleg afspraken onderling te maken, zodat u op een prettige manier zonder al te veel kosten uit elkaar kunt gaan.