Huurcontract

In een huurcontract staan de afspraken tussen u als huurder en wij als verhuurder. De afspraken gaan bijvoorbeeld over de huurprijs, de betaling van de huur en het onderhoud van de woning. De algemene huurvoorwaarden zijn onderdeel van het huurcontract.

In uw huurcontract staat vermeld wie de huurder van de woning is. Dat is altijd een hoofdhuurder, aangevuld met eventuele medehuurder(s). Een echtgenoot of geregistreerd partner is automatisch medehuurder, zolang deze in dezelfde woning woont. De hoofd- en medehuurder(s) hebben gelijke rechten en plichten. Ze zijn samen aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen uit het huurcontract.

Verandert er iets? Laat het ons weten

Gaat u samenwonen? Gaat u uit elkaar? Is er iemand overleden? Wilt u met iemand van woning ruilen? Ga voor meer informatie naar de pagina Wijzigingen doorgeven
Als u de huur wilt opzeggen gaat u naar de pagina Huur opzeggen

Vraag en antwoord

 • Hoe kom ik aan mijn huurcontract?

  Bij het ondertekenen van uw huurcontract heeft u een informatiemap van ons ontvangen met daarin uw huurcontract, algemene huurvoorwaarden en andere handige gegevens.
  Vanaf 17 juli 2018 kunt u via Mijn Wold & Waard ook uw huurcontract bekijken. 

 • Wat moet er in een huurcontract staan?

  In een huurcontract staan de afspraken tussen de huurder en verhuurder van een woning. Het gaat dan om de huurprijs, de wijze van betaling, en een omschrijving van de woning. Een voorbeeld van een huurcontract en algemene huurvoorwaarden vindt u bij Downloads.

 • Wanneer mag Wold & Waard het huurcontract beëindigen?

  Wij mogen als verhuurder de huur opzeggen bij wanprestatie of dringend eigen gebruik. Wanprestatie houdt in dat u zich niet als een goede huurder gedraagt. Bijvoorbeeld omdat u een betalingsachterstand heeft of omdat u voor ernstige overlast zorgt. Soms hebben wij de woning dringend zelf nodig. Bijvoorbeeld omdat wij de woning willen slopen of renoveren. Hieraan zijn wel regels gebonden. Wordt de huur beëindigd wegens sloop of renovatie, dan betalen wij u een verhuiskostenvergoeding