Inspectie van de woning

Na de huuropzegging ontvangt u binnen 1 week een bevestigingsbrief met informatie over de oplevering van uw woning. In de brief staat ook wanneer onze opzichter bij u langskomt. Onze opzichter komt 2 keer bij u thuis; voor een voorinspectie en een eindinspectie. Tijdens de voorinspectie krijgt u uitgebreide informatie over het achterlaten van de woning. U hoort dan ook welke zaken u eventueel kan laten overnemen door een nieuwe huurder. 

De inspectie in 4 stappen:

 • 1. Voorinspectie

  Tijdens het bezoek van de opzichter bekijkt u samen naar de toestand van uw woning. Als u zelf veranderingen hebt aangebracht in of aan de woning of garage, ga dan na welke afspraken er tussen u en Wold & Waard zijn gemaakt. Meestal mogen veranderingen waarvoor u toestemming had overgenomen worden. Veranderingen waar geen toestemming voor is aangevraagd nemen wij over of moeten door u worden verwijderd. Onze opzichter beoordeelt eventueel ook zaken die u eventueel kunt laten overnemen door de nieuwe huurder. En hij geeft aan welke werkzaamheden u moet doen voordat u uw woning oplevert. Alle afspraken komen in het opnamerapport. Daarin staat ook welke kosten wij in rekening brengen als niet u, maar wij de werkzaamheden moeten uitvoeren.  U krijgt een kopie van het rapport en weet dan precies waar u aan toe bent. Onze opzichter maakt een afspraak met u voor de eindinspectie. 

 • 2. Overname

  Misschien wilt u spullen aanbieden aan een volgende huurder. Denk bijvoorbeeld aan vloerbedekking, gordijnen, zonwering, schuttingen en beplanting in de tuin. Heeft u overname? Overleg dan tijdens de voorinspectie met onze opzichter. Als hij akkoord is met overname, kunt u afspraken maken met de nieuwe huurder.  Wil de nieuwe huurders iets van u overnemen, dan kunt u dit aangeven op het overnameformulier. Het door u beide ondertekende formulier geeft u aan de tijdens de eindinspectie aan de opzichter. Als overname niet lukt of als er geen nieuwe huurder bekend is voor de einddatum van de huurovereenkomst, dan moet u de spullen vóór de einddatum van de huur hebben verwijderd en afgevoerd. Doet u dat niet, dan verwijderen wij ze. De kosten worden bij u in rekening gebracht.

 • 3. Eindinspectie

  Tijdens de eindinspectie loopt u samen met de opzichter het opnamerapport na om te beoordelen of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Bij akkoord kunt u de sleutels en het overnameformulier bij de opzichter inleveren en ontvangt u een eindafrekening. Als er op de einddatum nog werkzaamheden door u moeten worden uitgevoerd, bieden wij u meestal de gelegenheid dit alsnog te doen. Dat moet dat wel binnen 1 week worden uitgevoerd en u moet over deze periode ook huur betalen. Als u na deze extra week de werkzaamheden niet hebt uitgevoerd, doen wij dit op uw kosten.

 • 4. Meterstanden en verhuizing doorgeven

  Neem de meterstanden op en geef uw verhuizing tijdig door aan uw energieleveranciers. U moet dat zelf doen, evenals het afsluiten  van een nieuw contract  voor uw nieuwe woning. Tijdens de eindinspectie noteert onze opzichter ook uw meterstanden.