Inspectie van de woning

Na de huuropzegging ontvangt u binnen 1 week een bevestigingsbrief met informatie over de oplevering van uw woning. In de brief staat ook wanneer onze opzichter bij u langskomt. Onze opzichter komt 2 keer bij u thuis; voor een voorinspectie en een eindinspectie. Tijdens de voorinspectie krijgt u uitgebreide informatie over het achterlaten van de woning. U hoort dan ook welke zaken u eventueel kan laten overnemen door een nieuwe huurder. 

Voorinspectie

Tijdens het bezoek van de opzichter bekijkt u samen naar de toestand van uw woning. Als u zelf veranderingen hebt aangebracht in of aan de woning of garage, ga dan na welke afspraken er tussen u en Wold & Waard zijn gemaakt. Meestal mogen veranderingen waarvoor u toestemming had overgenomen worden. Veranderingen waar geen toestemming voor is aangevraagd nemen wij over of moeten door u worden verwijderd. Onze opzichter beoordeelt eventueel ook zaken die u eventueel kunt laten overnemen door de nieuwe huurder. En hij geeft aan welke werkzaamheden u moet doen voordat u uw woning oplevert. Alle afspraken komen in het opnamerapport. Daarin staat ook welke kosten wij in rekening brengen als niet u, maar wij de werkzaamheden moeten uitvoeren.  U krijgt een kopie van het rapport en weet dan precies waar u aan toe bent. Onze opzichter maakt een afspraak met u voor de eindinspectie. 

Overname

Misschien wilt u spullen aanbieden aan een volgende huurder. Denk bijvoorbeeld aan vloerbedekking, gordijnen, zonwering, schuttingen en beplanting in de tuin. Heeft u overname? Overleg dan tijdens de voorinspectie met onze opzichter. Als hij akkoord is met overname, kunt u afspraken maken met de nieuwe huurder.  Wil de nieuwe huurders iets van u overnemen, dan kunt u dit aangeven op het overnameformulier. Het door u beide ondertekende formulier geeft u aan de tijdens de eindinspectie aan de opzichter. Als overname niet lukt of als er geen nieuwe huurder bekend is voor de einddatum van de huurovereenkomst, dan moet u de spullen vóór de einddatum van de huur hebben verwijderd en afgevoerd. Doet u dat niet, dan verwijderen wij ze. De kosten worden bij u in rekening gebracht.

Eindinspectie

Tijdens de eindinspectie loopt u samen met de opzichter het opnamerapport na om te beoordelen of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Bij akkoord kunt u de sleutels en het overnameformulier bij de opzichter inleveren en ontvangt u een eindafrekening. Als er op de einddatum nog werkzaamheden door u moeten worden uitgevoerd, bieden wij u meestal de gelegenheid dit alsnog te doen. Dat moet dat wel binnen 1 week worden uitgevoerd en u moet over deze periode ook huur betalen. Als u na deze extra week de werkzaamheden niet hebt uitgevoerd, doen wij dit op uw kosten.

Meterstanden en verhuizing doorgeven

Neem de meterstanden op en geef uw verhuizing tijdig door aan uw energieleveranciers. U moet dat zelf doen, evenals het afsluiten  van een nieuw contract  voor uw nieuwe woning. Tijdens de eindinspectie noteert onze opzichter ook uw meterstanden.