Huurtoeslag

Een huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Als de huur te hoog is in verhouding tot uw inkomen, dan komt u daarvoor misschien in aanmerking.

Bij de Belastingdienst kunt u toeslag aanvragen, wijzigen of uw gegevens bekijken.
Dat doet u met Mijn Toeslagen
Telefonisch aanvragen kan via de BelastingTelefoon 0800-0543.
Bij de beoordeling kijkt de Belastingdienst naar inkomen en vermogen, gezinsgrootte en de hoogte van de huur. Op de website van de Belastingdienst kunt u ook eerst een proefberekening maken.

Vraag en antwoord

 • Heb ik recht op huurtoeslag?

  U kunt eerst een  proefberekening maken voordat u een aanvraag indient. Hoeveel huurtoeslag u krijgt hangt af van verschillende dingen; gezinssamenstelling, leeftijd, hoogte huurprijs en inkomen. Doe de proefberekening ieder jaar. Met kleine wijzigingen in huurprijs, inkomen of voorwaarden komt u misschien nu wel in aanmerking.

 • Welke voorwaarden voor huurtoeslag zijn er? Is er ook een vermogensgrens?

  Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners voldoen aan voorwaarden. Zo is er bijvoorbeeld ook een maximum aan vermogen toegestaan. 

 • Wanneer krijg ik de huurtoeslag uitbetaald?

  De Belastingdienst maakt iedere maand uw huurtoeslag over op uw eigen bankrekening.
  Voorbeeld: u krijgt van de Belastingdienst omstreeks 20 april de huurtoeslag voor de maand mei. U zorgt er zelf voor dat u de volledige huur vóór 1 mei aan Wold & Waard overmaakt.

 • Welke wijzigingen geef ik door aan de Belastingdienst|Toeslagen?

  Verandert er iets in uw leven? Hebt u bijvoorbeeld een nieuwe baan en bent u meer gaan verdienen of juist minder? Of bent u pas gaan samenwonen? Vaak heeft zo'n verandering gevolgen voor uw toeslag. Wijzigingen in uw situatie moet u binnen 4 weken aan de Belastingdienst doorgeven. Dit doet u met Mijn toeslagen.