Huuraanpassing

Voor uw woning betaalt u een huurprijs. Jaarlijks passen wij deze op 1 juli aan. Naast een jaarlijkse huurverhoging mogen wij ook huurverhoging voorstellen als wij uw woning hebben verbeterd, bijvoorbeeld na het aanbrengen van isolatie.

Jaarlijkse huuraanpassing

De netto huur stellen wij elk jaar per 1 juli opnieuw vast. De Rijksoverheid bepaalt jaarlijks het maximale percentage waarmee wij de huur mogen verhogen.  Onze huurders krijgen vóór 1 mei een brief, waarin staat hoeveel de huur per 1 juli stijgt.  Wold & Waard heeft in 2019 besloten de huur van sociale huurwoningen met maximaal 1,15 % te laten stijgen. De huuraanpassing per 1 juli 2020 is op dit moment (nog) niet bekend. 

Huurverlaging of huurbevriezing?
De Woonbond en Aedes hebben een “Sociaal Huurakkoord” gesloten, waarin afspraken staan over huurverlaging en huurbevriezing. Dit is bedoeld voor huurders met een laag inkomen ten opzichte van de maandhuur.
Huurverlaging is mogelijk als de huurprijs hoger is dan € 730,14 (prijspeil 2020). Wold & Waard verhuurt geen woningen boven deze prijs. Dit betekent dat onze huurders geen recht hebben op huurverlaging.
Huurbevriezing is mogelijk als de maandhuur hoger is dan € 619,01 (prijspeil 2020). Deze huurders krijgen van Wold & Waard voor 1 mei een e-mail met meer informatie over huurbevriezing, de voorwaarden en hoe zij dit kunnen aanvragen. 

Bezwaar tegen de huuraanpassing?

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt voor het maken van bezwaar gebruik maken van het Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. Stuur uw bezwaarschrift aan ons (dus niet aan de Huurcommissie) voordat de huurverhoging ingaat. U kunt tot 1 juli bezwaar maken. Dit betekent dat wij het bezwaar uiterlijk 30 juni van u ontvangen. Komen wij er samen niet uit? Dan gaan wij de Huurcommissie inschakelen om de huurverhoging te beoordelen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.  Kijk voor meer informatie over bezwaar maken op Huurcommissie.nl/Huurverhoging. Kijk voor mogelijke redenen van bezwaar eventueel ook op Rijksoverheid.nl

Huurverhoging en onderhoudsgebreken

Gebreken aan de woning staan een huurverhoging niet in de weg. U kunt geen bezwaar maken tegen huurverhoging vanwege onderhoudsgebreken.
Heeft uw woning  onderhoudsgebreken? Meld uw reparatieverzoek via Mijn Wold & Waard of bel (0594) 51 21 61. Schriftelijk melden kan ook. U mag gebruik maken van de modelbrief Melding gebreken aan woning. Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u een verzoek om tijdelijke huurverlaging indienen. Meer informatie is te vinden op de pagina Onderhoud en gebreken op de website van de Huurcommissie.

Huurverhoging na woningverbetering

Naast een jaarlijkse huurverhoging mogen wij ook huurverhoging voorstellen als wij uw woning hebben verbeterd, bijvoorbeeld na het aanbrengen van isolatie. U moet wel toestemming hebben gegeven voor de verbetering. Meer informatie is te vinden op Huurcommissie.nl.

Meer informatie?

Meer informatie over huurprijs en huurverhoging leest u  op de website van de Huurcommissie of Rijksoverheid. Liever persoonlijk contact? Neem dan contact op met Annet List via 0594 -51 21 61 of info@woldwaard.nl

Vraag en antwoord

 • Hoe hoog is de jaarlijkse (maximale) huurverhoging?

  Dat verschilt per jaar. De Rijksoverheid bepaalt jaarlijks het maximale percentage waarmee wij de huur mogen verhogen.

  Huurverhoging 2020
  Op dit moment is niet bekend wat de huuraanpassing per 1 juli 2020 is.

  Huurverhoging 2019
  De huur mag vanaf 1 juli 2019 maximaal 4,1% stijgen. Wold & Waard mag besluiten de huur met een lager percentage te verhogen. Binnenkort maken wij bekend met welk percentage wij de huren verhogen. Voor 1 mei krijgen alle huurders een brief waarin staat wat de huuraanpassing wordt per 1 juli 2019.

  Huurverhoging 2018
  De huur mag in 2018 omhoog met maximaal 3,9 % (inflatie van 1,4 % plus 2,5 %). Lang niet alle huurders krijgen deze verhoging. Alle huren bij elkaar mogen niet meer dan maximaal 2,4 % stijgen. Wold & Waard heeft besloten de huren met maximaal 1 % te verhogen. We passen ook in 2018 geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

 • Hoeveel punten heeft mijn woning en wat is de maximale huurprijs?

  Een overzicht van het aantal punten sturen wij u jaarlijks toe als bijlage bij het voorstel huurverhoging. U kunt de WWS-punten van uw woning ook vinden op Mijn Wold & Waard
  Het aantal punten van uw woning bepaalt de maximale huurprijs. U kunt ook zelf uw puntenaantal berekenen met de huurprijscheck. Het puntensysteem geldt alleen voor sociale huurwoningen. Het geldt niet voor woningen in de vrije sector.

 • Wanneer kan ik bij de Huurcommissie terecht?

  Bent u het niet met ons eens over de huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En wij komen er samen niet uit? Dan kunt u het probleem voorleggen aan de Huurcommissie. U start een procedure door een formulier (verzoekschrift) in te dienen bij de Huurcommissie.  Wilt u weten wanneer u de Huurcommissie kunt inschakelen? Kijk op de website van de Huurcommissie.

 • Kan ik bezwaar maken tegen het voorstel tot huurverhoging?

  Ja. Als u het niet eens bent met de huurverhoging die wij hebben voorgesteld, dan horen wij dat graag van u. Kijk op Rijksoverheid.nl voor mogelijke redenen van bezwaar. U kunt voor het maken van bezwaar gebruik maken van het Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. Stuur uw bezwaarschrift aan ons (dus niet aan de Huurcommissie) voordat de huurverhoging ingaat. U kunt tot 1 juli (ingangsdatum huuraanpassing) bezwaar maken. Dit betekent dat wij het bezwaar uiterlijk 30 juni van u ontvangen. 
  Komen wij er samen niet uit, dan gaan wij de Huurcommissie inschakelen om de huurverhoging te beoordelen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.
  Meer informatie over bezwaar maken tegen de huurverhoging leest u ook op Huurcommissie.nl. 

 • Welke huurprijs betaal ik als ik bezwaar heb gemaakt?

  De Huurcommissie beoordeelt of het huurverhogingsvoorstel van ons terecht is. Zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan over de huurverhoging, mag u de oude huurprijs blijven betalen. Vindt de Huurcommissie de huurverhoging terecht, dan moet u de hogere huurprijs betalen vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (met terugwerkende kracht). Ook moet  u de € 25 aan leges (de kosten van de procedure) alsnog betalen.