Huurprijs en aanpassing

Voor uw woning betaalt u een huurprijs. Jaarlijks passen wij deze op 1 juli aan. Naast een jaarlijkse huurverhoging mogen wij ook huurverhoging voorstellen als wij uw woning hebben verbeterd, bijvoorbeeld na het aanbrengen van isolatie.

De hoogte van de huur wordt bepaald door het Woning Waardering Stelsel (WWS). Dat is een puntensysteem dat de kwaliteit van een huurwoning in punten weergeeft. Elk onderdeel van de woning krijgt punten. Denk bijvoorbeeld aan de oppervlakte, het sanitair, de keuken of de energiewaarde van de woning. Zo wordt de maximale huurprijs van uw sociale huurwoning bepaald. Huurders van Wold & Waard betalen minder dan de maximale huurprijs. De gemiddelde huur bij ons is ongeveer 69 % van de maximale huurprijs. 
Bekijk de WWS-punten van uw woning op Mijn Wold & Waard.

De opbouw van de huurprijs

De huurprijs van uw woning bestaat uit de zogenoemde netto huur (kale huur) voor het gebruik van de woning. Daarnaast betaalt u voor een aantal bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor het service-,  glas- en rioolontstoppingsfonds.  De brutohuur is de nettohuur plus de bijkomende kosten. Op pagina Bijkomende kosten ziet u een volledig overzicht.

Jaarlijkse huuraanpassing

De netto huur stellen wij elk jaar per 1 juli opnieuw vast. De Rijksoverheid bepaalt jaarlijks het maximale percentage waarmee wij de huur mogen verhogen. De huur mag in 2018 omhoog met maximaal 3,9 % (inflatie van 1,4 % plus 2,5 %). Lang niet alle huurders krijgen deze verhoging. Alle huren bij elkaar mogen niet meer dan maximaal 2,4 % stijgen.
Meer informatie over de jaarlijkse huuraanpassing leest u ook in de Huurkrant 2018. Dit is een uitgave van Aedes vereniging van woningcorporaties en Nestas communicatie.

Onze huurders hebben vóór 1 mei een brief gekregen, waarin staat hoeveel de huur per 1 juli stijgt. Wold & Waard heeft besloten de huur met maximaal 1 % te verhogen. Ook dit jaar passen wij geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

Bezwaar tegen de huuraanpassing?

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken.  U kunt voor het maken van bezwaar gebruik maken van het Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. Stuur uw bezwaarschrift aan ons (dus niet aan de Huurcommissie) voordat de huurverhoging ingaat. U kunt tot 1 juli bezwaar maken. Dit betekent dat wij het bezwaar uiterlijk 30 juni van u ontvangen. Komen wij er samen niet uit? Dan gaan wij de Huurcommissie inschakelen om de huurverhoging te beoordelen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. 

Informatie over bezwaar maken leest u op bladzijde 2 van de Huurkrant 2018.
Kijk voor mogelijke redenen van bezwaar eventueel ook op Rijksoverheid.nl

Huurverhoging en onderhoudsgebreken

Gebreken aan de woning staan een huurverhoging niet in de weg. U kunt geen bezwaar maken tegen huurverhoging vanwege onderhoudsgebreken.
Heeft uw woning  onderhoudsgebreken? Meld uw reparatieverzoek via Mijn Wold & Waard of bel met de Servicelijn Onderhoud via 0594 - 51 58 61. Schriftelijk melden kan ook. U mag gebruik maken van de modelbrief Melding gebreken aan woning. Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u een verzoek om tijdelijke huurverlaging indienen. Meer informatie is te vinden op de pagina Onderhoud en gebreken op de website van de Huurcommissie.

Huurverhoging na woningverbetering

Naast een jaarlijkse huurverhoging mogen wij ook huurverhoging voorstellen als wij uw woning hebben verbeterd, bijvoorbeeld na het aanbrengen van isolatie. U moet wel toestemming hebben gegeven voor de verbetering. Meer informatie is te vinden op de pagina Woningverbetering op de website van de Huurcommissie.

Meer informatie?

Meer informatie over huurprijs en huurverhoging leest u  op de website van de Huurcommissie of Rijksoverheid. Liever persoonlijk contact? Neem dan contact op met Annet List via 0594 -51 21 61 of info@woldwaard.nl

Vraag en antwoord

 • Hoe hoog is de jaarlijkse maximale huurverhoging?

  Dat verschilt per jaar. De Rijksoverheid bepaalt jaarlijks het maximale percentage waarmee wij de huur mogen verhogen. Alle huurders hebben vóór 1 mei een brief ontvangen, waarin staat hoeveel de huur per 1 juli stijgt. 

  Huurverhoging 2018
  De huur mag in 2018 omhoog met maximaal 3,9 % (inflatie van 1,4 % plus 2,5 %). Lang niet alle huurders krijgen deze verhoging. Alle huren bij elkaar mogen niet meer dan maximaal 2,4 % stijgen. Wold & Waard heeft besloten de huren met maximaal 1 % te verhogen. We passen ook in 2018 geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

  Huurverhoging 2017
  De huur mocht in 2017 omhoog met maximaal 2,8 % (inflatie van 0,3 % plus 2,5 %). Wel gold er een huursom. Dat betekende in 2017 dat alle huren bij elkaar niet meer dan 1,3% mochten stijgen. Wold & Waard heeft in 2017 besloten de huren met maximaal 0,3 % (het inflatiepercentage) te verhogen. Net als in voorgaande jaren hebben we ook in 2017 geen inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast. 

 • Hoeveel punten heeft mijn woning en wat is de maximale huurprijs?

  Een overzicht van het aantal punten sturen wij u jaarlijks toe als bijlage bij het voorstel huurverhoging. U kunt de WWS-punten van uw woning ook vinden op Mijn Wold & Waard
  Het aantal punten van uw woning bepaalt de maximale huurprijs. U kunt ook zelf uw puntenaantal berekenen met de huurprijscheck. Het puntensysteem geldt alleen voor sociale huurwoningen. Het geldt niet voor woningen in de vrije sector.

 • Kan ik bezwaar maken tegen het voorstel tot huurverhoging?

  Als u het niet eens bent met de huurverhoging die wij hebben voorgesteld, dan horen wij dat graag van u. Kijk voor mogelijke redenen van bezwaar op de website van Rijksoverheid. U kunt voor het maken van bezwaar gebruik maken van het Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. Stuur uw bezwaarschrift aan ons (dus niet aan de Huurcommissie) voordat de huurverhoging ingaat. U kunt tot 1 juli bezwaar maken. Dit betekent dat wij het bezwaar uiterlijk 30 juni van u ontvangen. 
  Komen wij er samen niet uit, dan gaan wij de Huurcommissie inschakelen om de huurverhoging te beoordelen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

 • Wanneer kan ik bij de Huurcommissie terecht?

  Bent u het niet met ons eens over de huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En wij komen er samen niet uit? Dan kunt u het probleem voorleggen aan de Huurcommissie. U start een procedure door een formulier (verzoekschrift) in te dienen bij de Huurcommissie.  Wilt u weten wanneer u de Huurcommissie kunt inschakelen? Kijk op de website van de Huurcommissie.