Rioolheffing

Wij brengen de gemeentelijke rioolheffing bij u in rekening (ongeveer € 20 per maand). Dit doen wij alleen als uw huurcontract vanaf 1 maart 2014 is ingegaan. U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding als u aan bepaalde voorwaarden van de gemeente Westerkwartier voldoet.

Voorwaarden gemeente Westerkwartier nog niet bekend

De gemeente heeft aangegeven dat aanvragen voor kwijtschelding niet voor juni ingediend kunnen worden.  Om te voorkomen dat iemand met recht op kwijtschelding zo lang moet wachten, kunt u bij Wold & Waard voorlopige vrijstelling van de rioolheffing aanvragen. Er zijn wel voorwaarden:

Voorwaarden voorlopige kwijtschelding

  • Om in aanmerking te komen voor voorlopige kwijtschelding 2019, moet u kunnen aantonen dat u in het belastingjaar 2018 recht had op vrijstelling;
  • Als blijkt dat u géén recht heeft op kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen in 2019, moet u alsnog de rioolheffing voor 2019 betalen.

Aanvragen (voorlopige) kwijtschelding

  1. Vraag voorlopige kwijtschelding aan bij Wold & Waard door een e-mail of brief te sturen, waarin u een bewijs van uw vrijstelling 2018 meestuurt 
  2. Vraag vanaf juni 2019 kwijtschelding aan bij de gemeente Westerkwartier
  3. Stuur Wold & Waard een e-mail of f brief, waarin u een bewijs van uw vrijstelling 2019 meestuurt