Gas/Warmte, Elektriciteit & Water

Gas/Warmte, elektriciteit en water zijn servicekosten en/of kosten voor nutsvoorzieningen, die wij alleen in rekening brengen als u deze voorzieningen via ons geleverd krijgen. 

Voorschot en afrekening

U betaalt maandelijks een voorschot op basis van de kosten die we hiervoor verwachten. Ieder jaar verrekenen we de werkelijke kosten met het voorschot. U ontvangt jaarlijks uiterlijk op 30 juni een afrekening.