Bijkomende kosten

Naast de ‘kale’ huur moet u rekening houden met bijkomende kosten. Hieronder leest u welke dit kunnen zijn. Op Mijn Wold & Waard staat informatie over uw huurcontract en de kosten die daarbij horen. 

Servicefonds

Met het servicefonds doen wij een groot deel van de reparaties die u anders zelf moet doen. Hiervoor betaalt u € 2,12 per maand. Heeft u bijvoorbeeld een klemmende deur en bent u lid van het serviceabonnement? Dan kost reparatie u niets. Klusje? Meld uw reparatieverzoek via Mijn Wold & Waard of bel met de Servicelijn Onderhoud via 0594 - 51 58 61.

Glasfonds

Het Glasfonds is een soort verzekering voor glasschade. Hiervoor betaalt u € 1,20 per maand. Heeft u een ruit kapot en bent u lid van het glasfonds? Dan kost reparatie u meestal niets. Hoe u uw glasschade kunt melden leest u op de pagina Reparaties en onderhoud bij 'Wat doet u bij..'

Rioolontstoppingsfonds

Het Rioolontstoppingsfonds is een soort verzekering voor verstopte afvoeren en leidingen. Hiervoor betaalt u slechts € 1,51 per maand. Is uw riool verstopt en bent u lid van het fonds? Dan kost reparatie u meestal niets. Hoe u een rioolverstopping kunt melden leest u op de pagina Reparaties en onderhoud bij 'Wat doet u bij..'

Rioolheffing

In sommige gemeenten betaalt u als bewoner rechtstreeks de rioolheffing aan de gemeente.
Het kan ook voorkomen dat de betaling via ons loopt, als eigenaar van de woning. In dat geval berekenen wij dit bedrag aan u door.

Servicekosten

Soms betaalt u servicekosten. Bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak van algemene ruimten, verlichting van galerijen, tuinonderhoud en het energieverbruik van de lift. U betaalt maandelijks een voorschot op basis van de kosten die we hiervoor verwachten. Ieder jaar verrekenen we de werkelijke kosten met het voorschotbedrag. U ontvangt na ieder kalenderjaar uiterlijk op 30 juni een aparte afrekening.

Energieprestatievergoeding (EPV)

Bewoners van een Nul-Op-de-Meter woning (NOM) betalen een energieprestatievergoeding.  Een NOM-woning is voorzien van zonnepanelen die de energie opwekken die nodig is in de woning. De energieprestatievergoeding (EPV) is een bedrag dat u aan ons betaalt voor uw energiezuinige woning. De EPV is een vast bedrag per maand. Op Wonen met Energie leest u meer informatie over EPV en NOM-woningen.

Vraag en antwoord

  • Wat betaal ik aan bijkomende kosten?

    Op Mijn Wold & Waard staat een specificatie van de huur en bijkomende kosten van uw woning.  U ontvangt deze ook ieder jaar met de post, samen met het voorstel huurverhoging. Bent u uw huurspecificatie kwijt en kunt u deze niet nazoeken op Mijn Wold & Waard? Vraag gerust een kopie aan via info@woldwaard.nl of bel ons via 0594 - 51 21 61.

  • Wat is een energieprestatievergoeding (EPV)?

    De energieprestatievergoeding (EPV) is een bedrag dat u aan ons betaalt voor uw energiezuinige woning. Hebben wij uw woning zeer energiezuinig gemaakt en wekt uw woning zelf energie op met zonnepanelen? Dan mogen wij u een vergoeding vragen voor de kosten die wij hiervoor gemaakt hebben. Dit is de EPV. Ook voor u is dit voordelig. U krijgt een comfortabele en duurzame woning tegen niet of nauwelijks stijgende lasten. Voor een EPV moet de woning aan een aantal voorwaarden voldoen. Hiervoor geven wij u een garantiecertificaat. Ook krijgt u elk jaar vóór 1 juli een overzicht van de energie die uw woning het afgelopen jaar heeft opgewekt. Meer informatie over de regels bij EPV leest u ook op Rijksoverheid.nl.

  • Hoe hoog mag de EPV zijn?

    De maximale vergoeding die wij mogen vragen als uw woning zelf energie opwekt staat op Rijkoverheid.nl. De EPV wordt elk jaar aangepast aan de inflatie.