Niet tevreden

We doen ons uiterste best om u als woningzoekende of huurder zo goed mogelijk te helpen. Dat mag u van ons verwachten. Maar toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt gebruik maken van het formulier onderaan de pagina.

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u het niet eens met de manier waarop u bent geholpen? Of bent u het niet eens met het besluit dat is genomen? Hieronder leest u wat u kunt doen:

  1. Bespreek eerst uw klacht met de betreffende medewerker. De medewerker zal proberen om een oplossing te zoeken. We hopen dat we uw klacht zo kunnen verhelpen.
    Vindt u dat uw klacht nog steeds niet is verholpen of bent u het niet eens met onze beslissing? Lees dan in stap 2 wat u kunt doen.
  2. Stuur een brief of e-mail met uw klacht naar de directeur van Wold & Waard. Omschrijf zo duidelijk mogelijk wat uw klacht is en wat u van ons verwacht. Uiterlijk binnen 4 weken ontvangt u een schriftelijke reactie. Bent u ook nu niet eens over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u stap 3 overwegen. 
  3. Vanaf 1 januari 2019 kunt u de Huurcommissie vragen om een uitspraak te doen over uw klacht. Dit kan alleen als u eerst heeft geprobeerd er samen met ons uit te komen.  
Klachtenformulier
  • ?
  • ?